Körsnär

Körsnären tillverkar och handlar med kläder av pälsverk och skinn från olika djur.

Hos körsnären kan man exempelvis låta sy upp en ny päls eller sy om, laga och renovera gamla pälsar. Körsnären kan renovera pälsar med pälsbitar där det skafts bort päls eller byta foder. Hos en körsnär kombineras ofta nyproduktion med ändringar, reparationer och förvaring. Körsnären kan också bereda fårskinn till möbelklädslar.

I utbildningen till körsnär kommer du att utföra arbetsuppgifter inom yrkets olika arbetsområden så som: mönsterkonstruktion, måttagning, tillskärning, detaljsömnad samt hand- och maskinsömnad.
Särskilda förkunskaper
1. Lärlingsplats som körsnär. Lärlingsplatsen hittar du själv. Den ska styrkas genom att du i samband med ansökan skickar in ifyllt avtal om handledning. Avtalet ska signeras av lärlingsplatsen. (Har du svårt att hitta en lärlingsplats rekommenderar vi att du tar kontakt med någon av branschorganisationerna för hjälp.) och
2. Gymnasiekurserna Hantverksteknik 1-5 med relevant inriktning samt Material och miljö eller
Yrkeserfarenhet motsvarande minst 6 månaders heltidsarbete inom sökt yrke eller
Motsvarande kunskaper

Motsvarande kunskaper kan du exempelvis ha fått genom annan utbildning, genom praktik eller genom yrkeserfarenhet inom yrket eller närliggande yrken. Vi gör alltid en samlad bedömning av dina förkunskaper. Tänk på att allt du åberopar behöver styrkas med betyg, arbetsintyg, referenser, kursbevis eller liknande. Kanske kan du även visa upp dina kunskaper/färdigheter på din tilltänkta lärlingsplats så att de kan intyga din kompetensnivå?

Branschorganisation eller motsvarande
Sveriges körsnärsmästareförening