Kopparslagare

Kopparslagaren tillverkar olika sorters bruksföremål och konstföremål i koppar och andra metaller så som: tenn, mässing och silver.

Kopparslagaren arbetar med olika handverktyg och drivningstekniker enligt gammal modell för att få fram rätt struktur på föremålet. För att bli en bra kopparslagare behövs kunskaper om olika metaller och ett estetiskt tänk samt känsla för design.

I utbildningen kommer du att utföra arbetsuppgifter inom kopparslagaryrkets olika arbetsområden så som restaurering och renovering av olika objekt, formgivning, formning, smide, drivning och glödgning. Du kommer att lära dig använda ändamålsenlig utrustning och verktyg för tillverkning så som bocknings- och falsningsmaskiner, olika hammare, bänk sax, plåtsax, sparrhorn, städ, gas- och svetsutrustning.
Särskilda förkunskaper
1. Lärlingsplats som Kopparslagare. Lärlingsplatsen hittar du själv. Den ska styrkas genom att du i samband med ansökan skickar in ifyllt avtal om handledning. Avtalet ska signeras av lärlingsplatsen. (Har du svårt att hitta en lärlingsplats rekommenderar vi att du tar kontakt med någon av branschorganisationerna för hjälp.) och
2. Gymnasiekurserna Hantverksteknik 1-5 med relevant inriktning samt Material och miljö eller
Yrkeserfarenhet motsvarande minst 6 månaders heltidsarbete inom sökt yrke eller
Motsvarande kunskaper

Motsvarande kunskaper kan du exempelvis ha fått genom annan utbildning, genom praktik eller genom yrkeserfarenhet inom yrket eller närliggande yrken. Vi gör alltid en samlad bedömning av dina förkunskaper. Tänk på att allt du åberopar behöver styrkas med betyg, arbetsintyg, referenser, kursbevis eller liknande. Kanske kan du även visa upp dina kunskaper/färdigheter på din tilltänkta lärlingsplats så att de kan intyga din kompetensnivå?

Branschorganisation eller motsvarande
Formell branschorganisation saknas