Konstglasmästare

En kontsglasmästare tillverkar och renoverar blyinfattade fönster.

Tillverkning av blyinfattade fönster är en mycket gammal form av konsthantverk och tillverkningsmetoden har inte förändrats särskilt mycket sedan medeltiden. En konstglasmästare kan tillverka fönstren från grunden – från skisser, teckning i faktiskt storlek, skärning och slipning av glasbitar och montering i flera steg. En stor del av konstglasmästarens arbete består också av att omhänderta och renovera äldre befintliga blyinfattningar. 

Ett blyinfattat fönster är en blandning av konst och hantverk vilket innebär att du som konstglasmästarlärling behöver ha ett sinne för det estetiska såväl som ett intresse för hantverket i sig.


 
Särskilda förkunskaper
1. Lärlingsplats som konstglasmästare. Lärlingsplatsen behöver vara medlem i Glasbranschföreningen alternativt godkänns av denna organisation. Lärlingsplatsen hittar du själv. Den ska styrkas genom att du i samband med ansökan skickar in ifyllt avtal om handledning. Avtalet ska signeras av lärlingsplatsen. (Har du svårt att hitta en lärlingsplats rekommenderar vi att du tar kontakt med någon av branschorganisationerna för hjälp.) och
2. Gymnasiekurserna Hantverksteknik 1-5 med relevant inriktning samt Material och miljö eller
Yrkeserfarenhet motsvarande minst 6 månaders heltidsarbete inom sökt yrke eller
Motsvarande kunskaper

Motsvarande kunskaper kan du exempelvis ha fått genom annan utbildning, genom praktik eller genom yrkeserfarenhet inom yrket eller närliggande yrken. Vi gör alltid en samlad bedömning av dina förkunskaper. Tänk på att allt du åberopar behöver styrkas med betyg, arbetsintyg, referenser, kursbevis eller liknande. Kanske kan du även visa upp dina kunskaper/färdigheter på din tilltänkta lärlingsplats så att de kan intyga din kompetensnivå?

Branschorganisation eller motsvarande
Glasbranschföreningen