Keramiker

Keramikern är en konsthantverkare som tillverkar konst- och bruksföremål i lera.

I utbildningen till Keramiker får du kunskap om och erfarenhet inom de olika förekommande arbetsområdena inom keramikeryrket. Du fördjupar dig också i att använda ändamålsenlig utrustning och verktyg för tillverkning, exempelvis: drejskivor, brännugnar och handverktyg.

Formning av materialet kan ske med händerna, med verktyg eller i någon form. Exempel på tekniker är: kavling, tumning, ringling, klappning, drejning och gjutning. Efter formning av en produkt behöver materialet härdas, vilket kan innefatta torkning och bränning. När materialet är härdat kan ytbehandling ske, såsom glasering.
Särskilda förkunskaper
1. Lärlingsplats som keramiker. Lärlingsplatsen hittar du själv. Den ska styrkas genom att du i samband med ansökan skickar in ifyllt avtal om handledning. Avtalet ska signeras av lärlingsplatsen. (Har du svårt att hitta en lärlingsplats rekommenderar vi att du tar kontakt med någon av branschorganisationerna för hjälp.) och
2. Gymnasiekurserna Hantverksteknik 1-5 med relevant inriktning samt Material och miljö eller
Yrkeserfarenhet motsvarande minst 6 månaders heltidsarbete inom sökt yrke eller
Motsvarande kunskaper

Motsvarande kunskaper kan du exempelvis ha fått genom annan utbildning, genom praktik eller genom yrkeserfarenhet inom yrket eller närliggande yrken. Vi gör alltid en samlad bedömning av dina förkunskaper. Tänk på att allt du åberopar behöver styrkas med betyg, arbetsintyg, referenser, kursbevis eller liknande. Kanske kan du även visa upp dina kunskaper/färdigheter på din tilltänkta lärlingsplats så att de kan intyga din kompetensnivå?

Branschorganisation eller motsvarande
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund