Kakelugnsmakare

Kakelugnsmakaren arbetar såväl med nyproduktion som med ned- och uppmontering av gamla kakelugnar.

Att arbeta som kakelugnsmakare innebär både försäljning och renovering samt även murning och reparation av rörspisar och öppna spisar. Vissa kakelugnsmakare har även erfarenhet av skorstensrenovering, exempelvis om skorstenen behöver tätas. De metoder som används då är antingen glidgjutning, montage av insatsrör eller ommurning.

Den stora mängden av tegel i en kakelugn behåller brasans värme mycket längre än en vanlig kamin. Kakelugnar värmde tidigare upp varje rum och effekten som extraelement under kalla vinternätter är alltjämt unik.
Särskilda förkunskaper
1. Lärlingsplats som kakelugnsmakare. Lärlingsplatsen hittar du själv. Den ska styrkas genom att du i samband med ansökan skickar in ifyllt avtal om handledning. Avtalet ska signeras av lärlingsplatsen. (Har du svårt att hitta en lärlingsplats rekommenderar vi att du tar kontakt med någon av branschorganisationerna för hjälp.) och
2. Gymnasiekurserna Hantverksteknik 1-5 med relevant inriktning samt Material och miljö eller
Yrkeserfarenhet motsvarande minst 6 månaders heltidsarbete inom sökt yrke eller
Motsvarande kunskaper

Motsvarande kunskaper kan du exempelvis ha fått genom annan utbildning, genom praktik eller genom yrkeserfarenhet inom yrket eller närliggande yrken. Vi gör alltid en samlad bedömning av dina förkunskaper. Tänk på att allt du åberopar behöver styrkas med betyg, arbetsintyg, referenser, kursbevis eller liknande. Kanske kan du även visa upp dina kunskaper/färdigheter på din tilltänkta lärlingsplats så att de kan intyga din kompetensnivå?

Branschorganisation eller motsvarande
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, SHR