Juvelfattare

Juvelfattaren infattar ädelstenar i smycken och konstföremål.

Det behövs en juvelfattare för att färdigställa ett juvelsmycke. Guldsmeden gör smycket och förarbetet, men själva inpassningen och infattningen av ädelstenarna skall utföras av en juvelfattare.

Ädelmetallen smids med stor skicklighet av juvelfattaren över ädelstenens rondist (midja). Juvelfattaren använder sig av sticklar som påminner om små ministämjärn.

En skicklig juvelfattare kan lyfta kvaliteten och karaktären på ett smycke, så vikten av ett skickligt fattningsarbete får inte glömmas. Förutom utseende påverkar också kvaliteten på fattningsarbetet smyckets hållbarhet.
Särskilda förkunskaper
1. Lärlingsplats som juvelfattare. Lärlingsplatsen hittar du själv. Den ska styrkas genom att du i samband med ansökan skickar in ifyllt avtal om handledning. Avtalet ska signeras av lärlingsplatsen. (Har du svårt att hitta en lärlingsplats rekommenderar vi att du tar kontakt med någon av branschorganisationerna för hjälp.) och
2. Gymnasiekurserna Hantverksteknik 1-5 med relevant inriktning samt Material och miljö eller
Yrkeserfarenhet motsvarande minst 6 månaders heltidsarbete inom sökt yrke eller
Motsvarande kunskaper

Motsvarande kunskaper kan du exempelvis ha fått genom annan utbildning, genom praktik eller genom yrkeserfarenhet inom yrket eller närliggande yrken. Vi gör alltid en samlad bedömning av dina förkunskaper. Tänk på att allt du åberopar behöver styrkas med betyg, arbetsintyg, referenser, kursbevis eller liknande. Kanske kan du även visa upp dina kunskaper/färdigheter på din tilltänkta lärlingsplats så att de kan intyga din kompetensnivå?

Branschorganisation eller motsvarande
Sveriges Guldsmedsmästares Riksförening


Smycken & Klockor Branschorganisation