Gravör

Gravören skapar ett mönster i olika material med hjälp av olika typer av verktyg.

Mönstret kan bilda en text eller bild på ytan, men likaväl ren ornamentik eller abstrakt dekor. En gravörs verktyg är främst en gravyrstickel, stickel eller diamantritsnål, men kan också utgöras av särskilda slipmaskiner.

Man graverar ofta på föremål såsom: bägare och pokaler i glas eller metall, exempelvis smycken, samt gravstenar etc. men även gjutformar för medaljer och tryckplåtar för frimärken, kopparstick. Yrket har flera inriktningar som: blankstick-, glas-, maskin-, sten- och stämpelgravyr.
Särskilda förkunskaper
1. Lärlingsplats som gravör. Lärlingsplatsen hittar du själv. Den ska styrkas genom att du i samband med ansökan skickar in ifyllt avtal om handledning. Avtalet ska signeras av lärlingsplatsen. (Har du svårt att hitta en lärlingsplats rekommenderar vi att du tar kontakt med någon av branschorganisationerna för hjälp.) och
2. Gymnasiekurserna Hantverksteknik 1-5 med relevant inriktning samt Material och miljö eller
Yrkeserfarenhet motsvarande minst 6 månaders heltidsarbete inom sökt yrke eller
Motsvarande kunskaper. 

Motsvarande kunskaper
kan du exempelvis ha fått genom annan utbildning, genom praktik eller genom yrkeserfarenhet inom yrket eller närliggande yrken. Vi gör alltid en samlad bedömning av dina förkunskaper. Tänk på att allt du åberopar behöver styrkas med betyg, arbetsintyg, referenser, kursbevis eller liknande. Kanske kan du även visa upp dina kunskaper/färdigheter på din tilltänkta lärlingsplats så att de kan intyga din kompetensnivå?

Branschorganisation eller motsvarande
Sveriges Guldsmedsmästares Riksförening


Smycken & Klockor Branschorganisation