Glashantverkare

Glashantverkaren reparerar glasprodukter.

Ölglaset som gick sönder i diskmaskinen eller glasskålen som gick i golvet kan lagas av en glasrestauratör/glashantverkare. Reparationerna kan omfatta allt från limning och tätning av små sprickor till ihopbränning, slipning och återuppbyggnad av föremålet. Glashantverkaren arbetar såväl med bruksföremål som prydnadsföremål och sättet att laga föremålet anpassas därefter. I arbetet används bland annat smältugn, blåslampa samt slip- och poleringsverktyg.
Särskilda förkunskaper
1. Lärlingsplats som Glashantverkare. Lärlingsplatsen hittar du själv. Den ska styrkas genom att du i samband med ansökan skickar in ifyllt avtal om handledning. Avtalet ska signeras av lärlingsplatsen. (Har du svårt att hitta en lärlingsplats rekommenderar vi att du tar kontakt med någon av branschorganisationerna för hjälp.) och
2. Gymnasiekurserna Hantverksteknik 1-5 med relevant inriktning samt Material och miljö eller
Yrkeserfarenhet motsvarande minst 6 månaders heltidsarbete inom sökt yrke eller
Motsvarande kunskaper

Motsvarande kunskaper kan du exempelvis ha fått genom annan utbildning, genom praktik eller genom yrkeserfarenhet inom yrket eller närliggande yrken. Vi gör alltid en samlad bedömning av dina förkunskaper. Tänk på att allt du åberopar behöver styrkas med betyg, arbetsintyg, referenser, kursbevis eller liknande. Kanske kan du även visa upp dina kunskaper/färdigheter på din tilltänkta lärlingsplats så att de kan intyga din kompetensnivå?

Branschorganisation eller motsvarande
Konst- och Bruksglasföreningen


Glasbranschföreningen