Gjutare – specialisering konstgjutare

Som Gjutare – specialisering konstgjutare kan beställningarna variera allt från att gjuta nya konstverk och göra kopior till att reparera och underhålla gamla verk.

Läser du till gjutare på Hantverksakademin har du specialisering mot konstgjutning och inte mot industriproduktion.

Gjutning kan innebära att smälta metall, till exempel järn, stål eller aluminium som får stelna i en form. Att arbeta som gjutare är ett varierande arbete där man ofta lär sig många olika moment i produktionen.

Gelbgjutare gjuter oftast föremål i mässing såsom ljusstakar och ljuskronor.

Avgjutaren är specialiserad på gjutningsteknik med engångsform eller permanentform utforma och tillverka gjutformar och kärnor samt smälta, gjuta och efterbehandla arbetsstycken.

Klockgjuteri är ett hantverk inriktat på gjutning och produktion av klockor, bland annat kyrkklockor. För klockgjutning används en speciell bronslegering.

Tenngjutare, även kallad kanngjutare, gjuter föremål som: stop, fat, skålar, kannor, ljusstakar och mycket annat av tenn och koppar.
Särskilda förkunskaper
1. Lärlingsplats som Gjutare – specialisering konstgjutare. Lärlingsplatsen hittar du själv. Den ska styrkas genom att du i samband med ansökan skickar in ifyllt avtal om handledning. Avtalet ska signeras av lärlingsplatsen. (Har du svårt att hitta en lärlingsplats rekommenderar vi att du tar kontakt med någon av branschorganisationerna för hjälp.) och
2. Gymnasiekurserna Hantverksteknik 1-5 med relevant inriktning samt Material och miljö eller
Yrkeserfarenhet motsvarande minst 6 månaders heltidsarbete inom sökt yrke eller
Motsvarande kunskaper

Motsvarande kunskaper kan du exempelvis ha fått genom annan utbildning, genom praktik eller genom yrkeserfarenhet inom yrket eller närliggande yrken. Vi gör alltid en samlad bedömning av dina förkunskaper. Tänk på att allt du åberopar behöver styrkas med betyg, arbetsintyg, referenser, kursbevis eller liknande. Kanske kan du även visa upp dina kunskaper/färdigheter på din tilltänkta lärlingsplats så att de kan intyga din kompetensnivå?

Branschorganisation eller motsvarande
Gjuteriföreningen