Gardinmakare

Gardinmakaren är specialist på sömnad och uppsättning av gardiner.

Gardinmakare gör även textila arrangemang som sängkjolar, dukar och kuddar. Att tänka på helheten när man som gardinmakare utför ett arbete är av yttersta vikt. Textil, färger och modell ska vara rätt till mer än bara ett fönster, det ska vara rätt till hela rummet.

Som gardinmakare hjälper man kunder att välja ut textil och modell till ett fönster. Ibland kan kunden ha en idé om vad för slutresultatet man önskar, men ibland får gardinmakaren som hantverkare fri roll i att hitta det bästa för rummet eller huset.
Särskilda förkunskaper
1. Lärlingsplats gardinmakare. Lärlingsplatsen hittar du själv. Den ska styrkas genom att du i samband med ansökan skickar in ifyllt avtal om handledning. Avtalet ska signeras av lärlingsplatsen. (Har du svårt att hitta en lärlingsplats rekommenderar vi att du tar kontakt med någon av branschorganisationerna för hjälp.) och
2. Gymnasiekurserna Hantverksteknik 1-5 med relevant inriktning samt Material och miljö eller
Yrkeserfarenhet motsvarande minst 6 månaders heltidsarbete inom sökt yrke eller
Motsvarande kunskaper

Motsvarande kunskaper kan du exempelvis ha fått genom annan utbildning, genom praktik eller genom yrkeserfarenhet inom yrket eller närliggande yrken. Vi gör alltid en samlad bedömning av dina förkunskaper. Tänk på att allt du åberopar behöver styrkas med betyg, arbetsintyg, referenser, kursbevis eller liknande. Kanske kan du även visa upp dina kunskaper/färdigheter på din tilltänkta lärlingsplats så att de kan intyga din kompetensnivå?

Branschorganisation eller motsvarande
Sveriges tapetserarmästare