Finsnickare – specialisering inredning

Finsnickare med specialisering inredning bygger exempelvis platsbyggda bokhyllor, garderober eller hela kök.

Förutom att bygga möbler kan finsnickaren också se möjligheterna i ett rum och i ett hem. Utbildningen ger dig kunskap om material och hur du kan arbeta på ett miljömässigt och säkert sätt. Du får kunskaper och erfarenheter av yrkets olika förekommande arbetsområden så som träformgivning, konstruktionsritning, slipning och ytbehandling.

Utbildningen omfattar en teoretisk specialisering kring produkter och tillverkningen av dessa så som bland annat: förvaringslösningar, köks- och badrumsinredningar, orangerier och växthus.
Särskilda förkunskaper
1. Lärlingsplats som Finsnickare – specialisering inredning. Handledaren/lärlingsplatsen behöver ha gesällbrev som möbelsnickare och/eller vara medlem i Stockholms snickarmästareförening eller annan lämplig branschorganisation. Lärlingsplatsen hittar du själv. Den ska styrkas genom att du i samband med ansökan skickar in ifyllt avtal om handledning. Avtalet ska signeras av lärlingsplatsen.
OCH
2. Gymnasiekurserna Finsnickeri 1-4 och Material och miljö
ELLER
Yrkeserfarenhet motsvarande minst 6 månaders heltidsarbete som finsnickare
ELLER Motsvarande kunskaper

Motsvarande kunskaper
kan du exempelvis ha fått genom annan utbildning, genom praktik eller genom yrkeserfarenhet inom yrket eller närliggande yrken. Vi gör alltid en samlad bedömning av dina förkunskaper. Tänk på att allt du åberopar behöver styrkas med betyg, arbetsintyg, referenser, kursbevis eller liknande. Kanske kan du även visa upp dina kunskaper/färdigheter på din tilltänkta lärlingsplats så att de kan intyga din kompetensnivå?

Branschorganisation eller motsvarande
TMF Trä- och möbelföretagen


Stockholms snickarmästareförening