Dockmakare

Dockmakaren tillverkar rörliga dockor för film, tv och teater.

Dockmakaren skapar även skulpturer, attribut och modeller m.m. Det kan vara tillverkning av allt från väldigt avancerade mekaniska dockor till enkla handdockor. Kunder är framför allt teatrar, dockteatrar, produktionsbolag, museer och skolor.

Dockmakaren jobbar i många olika material, exempelvis: textil, papier-maché och trä, samt nya material som: latex, polyuretanskum, olika plaster, akrylhartser och silikon. Vissa dockmakare jobbar med konstruktion av traditionella styrningar med trådar och pinnar likväl som dockor som styrs mekaniskt.
Särskilda förkunskaper
1. Lärlingsplats som dockmakare. Lärlingsplatsen hittar du själv. Den ska styrkas genom att du i samband med ansökan skickar in ifyllt avtal om handledning. Avtalet ska signeras av lärlingsplatsen. (Har du svårt att hitta en lärlingsplats rekommenderar vi att du tar kontakt med någon av branschorganisationerna för hjälp.) och
2. Gymnasiekurserna Hantverksteknik 1-5 med relevant inriktning samt Material och miljö eller
Yrkeserfarenhet motsvarande minst 6 månaders heltidsarbete inom sökt yrke eller
Motsvarande kunskaper. 

Motsvarande kunskaper
kan du exempelvis ha fått genom annan utbildning, genom praktik eller genom yrkeserfarenhet inom yrket eller närliggande yrken. Vi gör alltid en samlad bedömning av dina förkunskaper. Tänk på att allt du åberopar behöver styrkas med betyg, arbetsintyg, referenser, kursbevis eller liknande. Kanske kan du även visa upp dina kunskaper/färdigheter på din tilltänkta lärlingsplats så att de kan intyga din kompetensnivå?

Branschorganisation eller motsvarande
Svensk Scenkonst


Svenska dockteaterföreningen