Dekormålare

Dekormålaren arbetar med teater och film med såväl kulisser som scenografi.

Konstnärlig talang är en förutsättning för att lyckas i jobbet som dekormålare. Du ska kunna utföra kvalificerat dekormåleri inom restaurering och nyproduktion av möbler, föremål och interiörer och ha djupa kunskaper om yrkets tekniska och etiska förutsättningar.

Restaurering av kyrkor och kulturbyggnader har skapat efterfrågan på äldre målerikunskap. Samtidigt används kunskaperna i nyproduktion av inredningar, inom teater och film samt till utställningar.
Särskilda förkunskaper
1. Lärlingsplats som dekormålare. Lärlingsplatsen hittar du själv. Den ska styrkas genom att du i samband med ansökan skickar in ifyllt avtal om handledning. Avtalet ska signeras av lärlingsplatsen. (Har du svårt att hitta en lärlingsplats rekommenderar vi att du tar kontakt med någon av branschorganisationerna för hjälp.) och
2. Gymnasiekurserna Bild, Bild och form 1b, Form och Bildteori eller
Yrkeserfarenhet motsvarande minst 6 månaders heltidsarbete som dekormålare
eller Motsvarande kunskaper.

Motsvarande kunskaper kan du exempelvis ha fått genom annan utbildning, genom praktik eller genom yrkeserfarenhet inom yrket eller närliggande yrken. Vi gör alltid en samlad bedömning av dina förkunskaper. Tänk på att allt du åberopar behöver styrkas med betyg, arbetsintyg, referenser, kursbevis eller liknande. Kanske kan du även visa upp dina kunskaper/färdigheter på din tilltänkta lärlingsplats så att de kan intyga din kompetensnivå?

Branschorganisation eller motsvarande
 
Teaterförbundet


Svensk Scenkonst