Dekorationsmålare

Dekorationsmålaren dekorerar och förskönar olika ytor genom målnings- och dekorationstekniker. Arbetet innefattar ofta att skapa konstnärliga mönster, texturer och färgscheman på väggar, tak, möbler eller andra ytor för att förbättra estetiken och atmosfären i inom- och utomhusmiljöer.

Konstnärlig talang är en förutsättning för att lyckas som dekorationsmålare, då jobbet i huvudsak handlar om att försköna en yta. Många olika tekniker används i arbetet, såsom: lasering, ådring och marmorering.

Med ådringsteknik (ådring), kan man skapa ytor som återger träets naturliga utseende. Med marmoreringsteknik (marmorering), kan man skapa ytor som återger utseende av olika stensorter.

Historiska byggnader, såsom slott och herrgårdar, har ofta omfattande dekorationsmåleri. Det är även vanligt i trapphus i flerbostadshus.
Särskilda förkunskaper
1. Lärlingsplats som dekorationsmålare. Lärlingsplatsen hittar du själv. Den ska styrkas genom att du i samband med ansökan skickar in ifyllt avtal om handledning. Avtalet ska signeras av lärlingsplatsen. (Har du svårt att hitta en lärlingsplats rekommenderar vi att du tar kontakt med någon av branschorganisationerna för hjälp.) och
2. Gymnasiekurserna Måleri 1-3, Måleriprocessen och Måleri – dekorationstekniker
eller Yrkeserfarenhet motsvarande minst 6 månaders heltidsarbete som dekorationsmålare
eller Motsvarande kunskaper

Motsvarande kunskaper
kan du exempelvis ha fått genom annan utbildning, genom praktik eller genom yrkeserfarenhet inom yrket eller närliggande yrken. Vi gör alltid en samlad bedömning av dina förkunskaper. Tänk på att allt du åberopar behöver styrkas med betyg, arbetsintyg, referenser, kursbevis eller liknande. Kanske kan du även visa upp dina kunskaper/färdigheter på din tilltänkta lärlingsplats så att de kan intyga din kompetensnivå?

Branschorganisation eller motsvarande
Måleriföretagen