Bryggare

Bryggaren arbetar med framställning av maltdrycker, till exempel öl.

Öltillverkning sker hos såväl storproducerande bryggerier som hos små mikrobryggerier. Du utbildas i bryggaryrkets förekommande arbetsområden, bland annat: mäskning, mältning, filtrering och tappning. En teoretisk grund ges kring produkter inom yrket och tillverkning av dessa såsom: ale, lager, porter och veteöl.
Särskilda förkunskaper
1. Lärlingsplats som bryggare. Lärlingsplatsen hittar du själv. Den ska styrkas genom att du i samband med ansökan skickar in ifyllt avtal om handledning. Avtalet ska signeras av lärlingsplatsen. (Har du svårt att hitta en lärlingsplats rekommenderar vi att du tar kontakt med någon av branschorganisationerna för hjälp.) och
2. Gymnasiekurserna Hygien, Livsmedel- och näringskunskap 1 och Branschkunskap inom restaurang
och livsmedel eller Yrkeserfarenhet motsvarande minst 6 månaders heltidsarbete som bryggare eller
Motsvarande kunskaper

Motsvarande kunskaper kan du exempelvis ha fått genom annan utbildning, genom praktik eller genom yrkeserfarenhet inom yrket eller närliggande yrken. Vi gör alltid en samlad bedömning av dina förkunskaper. Tänk på att allt du åberopar behöver styrkas med betyg, arbetsintyg, referenser, kursbevis eller liknande. Kanske kan du även visa upp dina kunskaper/färdigheter på din tilltänkta lärlingsplats så att de kan intyga din kompetensnivå?

Branschorganisation eller motsvarande
Sveriges bryggerier


Sveriges Oberoende Bryggerier