Brodör

Brodören är en konsthantverkare som arbetar med olika slags textilier.

En brodör, eller brodös, är en konsthantverkare som i tillägg till att arbeta med förlagor till maskinbroderade textilier också arbetar med mer exklusiv nyproduktion. Det kan till exempel handla om kyrkotextilier med en kvalitet som motsvarar yrkesmässigt broderande. En brodör utför arbetsmoment såsom: guldbrodering, 3D-brodering, silkshading och stramaljbrodering.
Särskilda förkunskaper
1. Lärlingsplats som brodör. Lärlingsplatsen hittar du själv. Den ska styrkas genom att du i samband med ansökan skickar in ifyllt avtal om handledning. Avtalet ska signeras av lärlingsplatsen. (Har du svårt att hitta en lärlingsplats rekommenderar vi att du tar kontakt med någon av branschorganisationerna för hjälp.) och
2. Gymnasiekurserna Hantverksteknik 1-5 med relevant inriktning samt Material och miljö eller
Yrkeserfarenhet motsvarande minst 6 månaders heltidsarbete inom sökt yrke eller
Motsvarande kunskaper

Motsvarande kunskaper kan du exempelvis ha fått genom annan utbildning, genom praktik eller genom yrkeserfarenhet inom yrket eller närliggande yrken. Vi gör alltid en samlad bedömning av dina förkunskaper. Tänk på att allt du åberopar behöver styrkas med betyg, arbetsintyg, referenser, kursbevis eller liknande. Kanske kan du även visa upp dina kunskaper/färdigheter på din tilltänkta lärlingsplats så att de kan intyga din kompetensnivå?

Branschorganisation eller motsvarande
Hemslöjden