Bössmakare/Vapensmed

Bössmakaren / Vapensmeden tillverkar, underhåller och reparerar olika typer av skjutvapen av handeldvapenstyp.

Dessa produkter kan vara bruksföremål likväl som estetisk utsmyckning i miljöer, eller museiföremål eller rekvisita. Som bössmakare behöver du antingen en bredd över hela den nationella marknaden eller ett specialiserat djup som även går internationellt. Till viss del kan detta alltså vara ett konsthantverksyrke i olika omfattning kopplat till rent brukshantverk. Kunskaper i design och estetisk skicklighet är viktigt för bössmakarens gångbarhet på marknaden.
Särskilda förkunskaper
1. Lärlingsplats som Bössmakare/Vapensmed. Lärlingsplatsen hittar du själv. Den ska styrkas genom att du i samband med ansökan skickar in ifyllt avtal om handledning. Avtalet ska signeras av lärlingsplatsen. (Har du svårt att hitta en lärlingsplats rekommenderar vi att du tar kontakt med någon av branschorganisationerna för hjälp.)
2. Polismyndighetens krav på att inte ha förekommit i belastningsregistret.
3. Gymnasiekurserna Hantverksteknik 1-5 med relevant inriktning samt Material och miljö eller
Yrkeserfarenhet motsvarande minst 6 månaders heltidsarbete inom sökt yrke eller
Motsvarande kunskaper. 

Motsvarande kunskaper kan du exempelvis ha fått genom annan utbildning, genom praktik eller genom yrkeserfarenhet inom yrket eller närliggande yrken. Vi gör alltid en samlad bedömning av dina förkunskaper. Tänk på att allt du åberopar behöver styrkas med betyg, arbetsintyg, referenser, kursbevis eller liknande. Kanske kan du även visa upp dina kunskaper/färdigheter på din tilltänkta lärlingsplats så att de kan intyga din kompetensnivå?

Branschorganisation eller motsvarande
Säkerhets- och försvarsföretagen