Båtbyggare

Den moderna båtbyggaren är både designer och konstruktör samt en tvärteknisk hantverkare i en och samma person.

Båtbyggare får lära sig att planera och bygga en båt från ritning till sjösättning. Materiallära om olika material ingår också, till exempel glasfiber och trä. Det ingår verktygs- och maskinkunskap, lära sig läsa ritningar, träteknik, plastteknik, installationsteknik, kunskap om form och konstruktion. Yrket består också i att tillverka, reparera och montera inredningar i både trä-, plast- och stålbyggda båtar. Idag är olika plast- och glasfibermaterial helt dominerande i branschen.
Särskilda förkunskaper
1. Lärlingsplats som båtbyggare. Lärlingsplatsen behöver vara medlem i Träbåtbyggarnas riksorganisation, alternativt godkännas av denna organisation. Lärlingsplatsen hittar du själv. Den ska styrkas genom att du i samband med ansökan skickar in ifyllt avtal om handledning. Avtalet ska signeras av lärlingsplatsen. (Har du svårt att hitta en lärlingsplats rekommenderar vi att du tar kontakt med Träbåtbyggarnas Riksorganisation för hjälp) och
2. Gymnasiekurserna Hantverksteknik 1-5 med relevant inriktning samt Material och miljö eller
Yrkeserfarenhet motsvarande minst 6 månaders heltidsarbete inom sökt yrke eller
Motsvarande kunskaper

Motsvarande kunskaper kan du exempelvis ha fått genom annan utbildning, genom praktik eller genom yrkeserfarenhet inom yrket eller närliggande yrken. Vi gör alltid en samlad bedömning av dina förkunskaper. Tänk på att allt du åberopar behöver styrkas med betyg, arbetsintyg, referenser, kursbevis eller liknande. Kanske kan du även visa upp dina kunskaper/färdigheter på din tilltänkta lärlingsplats så att de kan intyga din kompetensnivå?

Branschorganisation eller motsvarande
Träbåtbyggarnas Riksorganisation


SweBoat