Ädelstensslipare

Ädelstenssliparen bearbetar ädelstenar och halvädelstenar företrädesvis till smycken och utsmyckningar.

Som ädelstensslipare bearbetar du den råa stenen genom slipning och förhöjer dess glans genom polering. Ädelstenens art, färg, genomskinlighet och hårdhet avgör det sätt på vilket den bör slipas. Före slipningen får stenen dess i det närmaste slutliga form genom klyvning eller itusågning med ledning av bland annat kristallernas klyvbarhet och deras större eller mindre hårdhet och sprödhet.

Under Hantverksakademins utbildning till Ädelstensslipare fördjupar du dig bland annat i ett antal olika sliptekniker och slipmaskiner som planslipar med löst slippulver, cabochonslipar, fasettmaskiner, sågar och ultraljudsborr.
Särskilda förkunskaper
1. Lärlingsplats som ädelstensslipare. Lärlingsplatsen hittar du själv. Den ska styrkas genom att du i samband med ansökan skickar in ifyllt avtal om handledning. Avtalet ska signeras av lärlingsplatsen. (Har du svårt att hitta en lärlingsplats rekommenderar vi att du tar kontakt med någon av branschorganisationerna för hjälp.) och
2. Gymnasiekurserna Hantverksteknik 1-5 med relevant inriktning samt Material och miljö eller
Yrkeserfarenhet motsvarande minst 6 månaders heltidsarbete inom sökt yrke eller
Motsvarande kunskaper

Motsvarande kunskaper kan du exempelvis ha fått genom annan utbildning, genom praktik eller genom yrkeserfarenhet inom yrket eller närliggande yrken. Vi gör alltid en samlad bedömning av dina förkunskaper. Tänk på att allt du åberopar behöver styrkas med betyg, arbetsintyg, referenser, kursbevis eller liknande. Kanske kan du även visa upp dina kunskaper/färdigheter på din tilltänkta lärlingsplats så att de kan intyga din kompetensnivå?

Branschorganisation eller motsvarande
Sveriges Gemmologiska Riksförening