Utbildningsledare Liselott svarar på frågor om det nya programmet

21.02.2024 | Text: Karolina Hoffsaes Reit
I höst startar det nya treåriga programmet som vår utbildningsledare Liselott har varit med och utvecklat. Sedan 1 februari, till och med 15 april, kan man ansöka om en plats på programmet. I denna intervju svarar hon på frågor om det nya lärlingsprogrammet. 
Kan du berätta om den nya 3-åriga utbildningen och vad som inspirerade till dess utveckling?
När jag började på Hantverksakademin fick jag i uppdrag av vår rektor att ansöka om ett treårigt program. Jag hade redan stött på behovet ute på lärlingsbesök, både studerande och handledare eftersökte en längre utbildning. De ville ha möjlighet att få fler timmar i yrket för att till exempel, kunna genomföra gesällprov och få gesällbrev som är branschernas egen kvalitetsstämpel. Och andra gånger handlar det helt enkelt om ett behov av att fördjupa sina kunskaper i yrket.

I vissa hantverksyrken kan man också behöva kunskaper i ett närliggande yrke. En dekormålare kan behöva kunskaper inom attribut, och en guldsmed, kunskaper inom juvelfattning. Det handlar om att skapa förutsättningar för ett hållbart yrkesliv, vilket är något specialiseringen bland annat ger möjlighet till. 

Vad kan studenter förvänta sig att lära och utveckla genom det nya programmet?
Fördjupade yrkeskunskaper inom valt yrke och de företagskunskaper som krävs för att kunna starta och driva ett hantverksföretag. Utifrån vald specialisering inom hållbarhet får du också med dig kunskaper som underlättar etablering på arbetsmarknaden. Specialiseringen formuleras tillsammans med utbildningsledare/kontaktperson och handledare på lärlingsplatsen. Exempelvis kan det handla om något den studerande är extra intresserad av inom sitt hantverksyrke, som även knyter an till hållbarhet på något vis. 

Hur kommer hållbarhetsaspekten in i undervisningen och hantverket?
Teorikurser inom företagande till exempel ”Affärsidé och affärsplan” tar upp både ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Yrkesplanen i LIA-kurser innehåller moment för hållbarhet. Specialiseringen och examensarbetet tar upp hållbarhet och är specifikt för det treåriga programmet. Egentligen berörs hållbarhet på något vis i alla kurser, även i det tvååriga programmet. 
Smala hantverksyrken besitter unika möjligheter att skapa en mer hållbar livsstil för både individ och samhälle, till exempel genom att utveckla produkter av återbruk eller erbjuda renoveringstjänster. På så vis blir hantverk hållbart och kopplar tydligt till Agenda 2030 och dess handlingsplan för ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling. Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion är också högst relevant för hantverksyrkena.

Hur ser en typisk vecka ut för en student på detta program?
I stort likadant som på det tvååriga programmet. 4 dagar veckan är du på lärlingsplatsen och 1 dag med teoristudier inom företagande. Pågår inga teorikurser är du då fem dagar på lärlingsplatsen och lär dig yrket genom de projekt som handledaren arbetar med. Det tredje året kommer du fördjupa yrkeskunskaper ytterligare kombinerat med att du gör din specialisering. 

Hur ser samarbetet ut mellan studenter, handledare och lärare, och vilken typ av stöd kan studenter förvänta sig?
Som studerande har du en kontaktperson (på det treåriga programmet, mig). Kontaktpersonen gör lärlingsbesök varje termin (alternativt ett lärlingssamtal på distans) och följer upp yrkesplan och utveckling. Inför det tredje året diskuterar vi specialiseringen och så småningom examensarbetet. Handledare bjuds in på handledarträffar och studerande på uppstartsmingel, sommarmingel och yrkesträffar. Studerande och handledare kan vända sig till kontaktperson gällande olika frågor som dyker upp.

Tror du att den här typen av utbildning kommer att förändra hantverksbranschen eller bidra till dess utveckling?
Det är så pass smala yrken att det inte går att få ihop en hel klass på en utbildning, många gånger är det kunskap som håller på att försvinna, därför är det viktigt att lärlingsutbildning finns, där en mästare kan lära ut sina yrkeskunskaper så att det lever kvar. Yrkeshögskola och lärlingsutbildning gör att du hamnar nära yrkeslivet och ser hur det fungerar, skapar kontakter osv vilket är en stor fördel när du själv ska starta företag eller ta anställning i ett litet företag kontra om du endast suttit i ”skolbänken”.

Har du några råd att ge till någon som funderar på att ansöka till programmet?
Desto mer förkunskaper genom utbildning/yrkeserfarenhet i material och tekniker som knyter an till yrket desto större chans har du att komma in. Var ute i god tid för att hitta en lärlingsplats som passar dig. Jag tycker det är viktigt att träffa sin handledare och se lärlingsplatsen. Eftersom man kommer arbeta ganska nära varandra under en längre tid tycker jag det är viktigt att man funkar bra ihop. På hemsidan finns tips på handledare som söker lärling. 

Tiden går fort och många kommer på under resans gång att de behöver ett tredje utbildningsår, därför kan det vara att klokt att söka det treåriga programmet om man har den möjligheten.


 

LÄS FLER NYHETER