Hantverksakademin -

Ansökan till utbildningsstart hösten 2019 är öppen!

Hantverksakademin är yrkeshögskolans enda lärlingsutbildning inom traditionellt hantverk som leder till yrkeshögskoleexamen efter avslutade studier.

Dessutom kan utbildningens avslutande examensarbete genomföras i form av gesällprov, under förutsättning att branschens krav på erfarenhet inom den aktuella yrkesinriktningen uppfyllts.

På Hantverksakademins yrkeshögskola i centrala Stockholm bedriver vi lärlingsutbildning inom traditionellt hantverk. Hos oss går du en yrkesutbildning för att bli exempelvis tapetserare, smed, guldsmed eller något annat av de drygt 60 olika yrken som finns på yrkeslista över hantverksyrken. Hantverksutbildningen kombinerar lärande på arbetsplats med teoriundervisning i skolan.

Utbildningen omfattar 2 års heltidsstudier motsvarande 400 yrkeshögskolepoäng och ger en yrkeshögskoleexamen.

LIA-kurserna (Lärande I arbete) utgör 80 % av utbildningstiden och är förlagda till riktiga arbetsplatser (lärlingsplatser) fyra dagar i veckan.

Läs vidare om de olika hantverksyrken som är aktuella inom vår utbildning. Listan över yrken har utökats sedan förra året. Som exempel kan nämnas att yrkena bryggare och pralinör har kommit tillbaka. Helt nya yrken för året är bl a gardinmakare, fönsterrenoverare och paraplymakare.

Om du undrar över något, kontakta oss via mejl till info@hantverksakademin.se

Hantverksakademin ägs och drivs av Stockholms Hantverksförening. Som studerande på Hantverksakademin är du studerandemedlem i Stockholms Hantverksförening

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor gällande utbildningen eller hantverksyrkena.

Våra Hantverksyrken

På Hantverksakademin går man en lärlingsutbildning inom traditionella hantverksyrken. Utbildningen är en lärlingsutbildning vilket förutsätter att man redan har vissa förkunskaper i yrket. Vi erbjuder en rad olika hantverksyrken; du kan utbilda dig inom mer än 60 traditionella hantverksyrken, så kallade smala yrken. Här kan du se hela listan över de hantverksyrken som vi erbjuder.

Yrkeshögskola i Stockholm

Hantverksakademin är en yrkeshögskola som ligger i Stockholm och som erbjuder ett flertal yrkesutbildningar inom traditionella hantverksyrken. På en yrkeshögskola utbildar du dig för ett speciellt yrkesområde och passar dig som vet vad du vill arbeta med och som vill ha arbete direkt efter genomgången utbildning. Här kan du läsa mer om vad det innebär att studera på yrkeshögskola.

Hantverksutbildning

Att gå en hantverksutbildning på Hantverksakademin i Stockholm innebär att du utbildar dig inom ett visst hantverksyrke. Utbildningen är utvecklad för att möta behovet av en tidsenlig arbetsplatsförlagd yrkesutbildning som gynnar både branscher och studenter. Du får gedigna praktiska yrkeskunskaper i kombination med kunskaper om hur företag startas och drivs. Här kan du läsa mer om våra olika hantverksyrken.

Lärlingsutbildning Stockholm

Vi erbjuder våra studenter att gå en lärlingsutbildning i Stockholm med inriktning på hantverk vilket innebär att man lär yrket av en erfaren handledare/mäster och studierna är till 80 % arbetsplatsförlagda. Lärandet på lärlingsplatsen innebär värdefulla kontakter med arbetslivet som mycket väl kan leda till jobb direkt efter avslutade studier. Här kan du ta del av mer information om vad det innebär att gå en lärlingsutbildning.

Yh-utbildning & Yrkesutbildning

Yh-utbildning betyder "Yrkeshögskoleutbildning". Utgångspunkten för alla Yh-utbildningar inom smala yrkesområden är att de ska tillgodose behovet av eftergymnasial yrkesutbildning som avses leda till förvärvsarbete för de studerande, eller till en ny nivå inom deras yrke. En yh-utbildning utbildar dig för ett speciellt yrkesområde och passar dig som vet vad du vill arbeta med. Här kan du läsa mer om vad det innebär att studera på yrkeshögskola.

Utbildning till bland annat Smed, Guldsmed eller Tapetserare i Stockholm

På Hantverksakademins yrkeshögskola i Stockholm kan du gå en lärlingsutbildning med inriktning mot hantverksyrken så som utbildning till smed, guldsmed eller tapetserare. När du utbildar dig till något av våra olika hantverksyrken får du gedigna kunskaper som efter avslutad utbildning ger dig förutsättningar för att arbeta inom ditt yrke och möjligheten att starta eget.

Aktuellt