Vad krävs för att söka till Hantverksakademin?

Vilka krav behöver jag uppfylla för att söka till yrkeshögskola? Vilken behörighet behöver jag har för att söka utbildningen på Hantverksakademin? Här finner du svaren.

Din väg till Hantverksakademin i 9 steg

 1. Du hittar ett yrke du är intresserad av. Här hittar du alla våra yrken.
 2. Du börjar fylla i ett ansökningsbrev (detta hittar du längst ner på den här sidan) och förbereder de övriga dokument du behöver bifoga din ansökan.
 3. Du ansöker till utbildningen mellan den 1 februari och den 15 april, se mer under Ansökningsinformation nedan.
 4. Om din ansökan är komplett kommer den att behörighetsbedömas mellan den 16 april och den 20 maj.
 5. Om det finns fler behöriga sökande än antal platser påbörjas därefter ett urvalsarbete. Är du behörig till utbildningen poängsätts din ansökan med 0-6 urvalspoäng.
 6. Ledningsgruppen fattar beslut om antagning i början av juni 2021.
 7. Senast den 15 juni får du veta om du är antagen eller inte. Antagningsbeskedet skickas till den e-postadress du har uppgivit vid ansökan och du behöver då tacka ja eller nej till din plats. Om du inte tackar ja i tid förlorar du din plats.
 8. Om du antas får du i mitten av augusti får du mer information om utbildningen och utbildningsstart.
 9. Den 30 augusti påbörjar du dina studier.


Ansökningsinformation

Här ansöker du till Hantverksakademin >>


Så här fyller du i din ansökan:

Steg 1 – Skapa konto

Om det är första gången du ansöker till oss börjar du med att registrera ett konto med din e-postadress och ditt personnummer. Så fort du har registrerat kontot får du ett mail till din e-postadress med en länk. Följ länken för att välja ett lösenord. Därefter kan du fortsätta med din ansökan.

Har du tidigare sökt till oss loggar du in med ditt befintliga konto.

Steg 2 – Registrera dina personuppgifter

När du har loggat in kan du börja registrera din ansökan. Det första steget är att registrera dina personuppgifter. För att gå vidare behöver du klicka i att du har läst Hantverksakademins personuppgiftspolicy.

Steg 3 – Påbörja ansökan

Du kommer nu in på din, än så länge, tomma ansökan. Här klickar du på utbildningsnamnet eller pilen till höger på sidan för att börja fylla i ansökan. Tänk på att inte lämna in din ansökan innan den är komplett. Du behöver inte färdigställa ansökan direkt. Det du har laddat upp sparas automatiskt till dess att du eventuellt tar bort det.

Kryssa först i hur du hörde talas om utbildningen och spara. Gå därefter igenom all information på sidan så att du får en översikt.

Om du inte redan har gjort det bör du nu fylla i ditt ansökningsbrev (du kan ladda ner det längst ner på den här sidan). Under punkt 1 i ansökningsformuläret kan du därefter ladda upp filen genom att klicka på ”Ladda upp fil”.

Steg 4 – Få en översikt

Gå igenom resterande punkter på ansökan.

För de punkter som inte är relevanta för dig och där du inte kommer att ladda upp någon fil kan du klicka ”Har inget”. Vid behov kan du skriva en kommentar till skolan.

För de punkter där du redan har tagit fram det/de dokument som ska laddas upp kan du ladda upp dina filer.

Steg 5 – Färdigställ ansökan

Säkerställ att du har resterande dokument som behövs för ansökan och ladda upp dessa. Vid behov kan du klicka i ”Kompletterar senare”. Det är då viktigt att du håller koll på sista kompletteringsdatum.

Steg 6 – Lämna in din ansökan

När alla dokument är uppladdade eller om du har lämnat in allt du kan och endast väntar på vissa kompletteringar – Lämna in din ansökan genom att klicka på "Lämna in din ansökan" längst ner på ansökningssidan.

Steg 7 (eventuellt) – Komplettera

Om du vid inlämningen uppgivit att du skulle komplettera senare behöver du göra det senast vid sista kompletteringsdatum för just den handling det gäller i ditt fall.

Vid frågor om din ansökan ber vi dig kontakta Hantverksakademin.


Vad är Grundläggande behörighet?

Oavsett vilket yrke du söker till behöver du uppfylla grundläggande behörighetskrav för studier på yrkeshögskola. Den grundläggande behörigheten som beskrivs i detalj nedan innebär i korthet att du ska ha en gymnasieexamen eller motsvarande.

I 3 kap 1 § förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan och med ändringar som hör ihop med Förordning om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (SFS 2011:110) anges att behörig att antas till utbildningen är den som:

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning, eller
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1, eller
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att du ska kunna klara av utbildningen.

Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng. Dessutom kan de som uppfyllde de äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den 1 januari 2013 anses vara behörig.


Vad innebär Särskild behörighet?

För att bli antagen till utbildningen på Hantverksakademin krävs dessutom att du uppfyller den särskilda behörigheten för det yrke du söker till.

Läs mer om den särskilda behörigheten under det yrke du är intresserad av >


Avtal om handledning

För nästan alla yrken finns krav på att du själv ska ha en lärlingsplats för att kunna bli antagen. Lärlingsplatsen skall styrkas genom att din lärlingsplats har fyllt i och signerat ett avtal om handledning (detta kan du ladda ner längst ner på den här sidan).


Motsvarande kunskaper/Reell kompetens

Den särskilda behörigheten kräver ofta att du har läst ett antal gymnasiekurser. Saknar du dessa kurser behöver du ha införskaffat dina förkunskaper på annat sätt. Du omfattas då av det som i behörighetsbeskrivningen benämns motsvarande kunskaper.
6 månaders heltidsarbete inom det yrke du söker till anses motsvara gymnasiekurserna. Du styrker detta genom ett anställningsintyg eller liknande.

Motsvarande kunskaper kan också ha erhållits genom annat relevant yrkesarbete eller annan gymnasieutbildning i kombination med yrkesarbete, för yrket grundläggande utbildningar eller annan relevant praktisk erfarenhet. Har du sådana kunskaper som du anser ger dig tillräckliga förkunskaper bifogar du ett ifyllt formulär för kompetenskartläggning (detta kan du ladda ner längst ner på den här sidan) när du ansöker. Fyll endast i det som är relevant. Det är till exempel sällan relevant att ange språkkunskaper. Instruktioner finns i formuläret. Behöver du hjälp kan du kontakta Hantverksakademin.

Tänk på att allt du åberopar behöver styrkas med betyg, arbetsintyg, referenser, kursbevis eller liknande. Kanske kan du även visa upp dina kunskaper/färdigheter på din tilltänkta lärlingsplats så att de kan intyga din kompetensnivå?


Behörighetsbedömning, urval och antagning

Behörighetsbedömning

Hantverksakademin använder sig av den digitala plattformen yh-antagning.se för att genomföra hela behörighetsprocessen. Denna tjänst innehåller även verktyg för dokumentation av behörighetsprocessen.

Du som sökande till Hantverksakademin följer behörighets- och antagningsprocessen via yh-antagning.se.

Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen genomförs ett urval bland alla behöriga sökande. Maximalt kan en sökande uppnå 6 poäng i urvalet.

Tidigare utbildning

Tidigare utbildning, utöver det som ligger till grund för behörighet, bedöms och poängsätts (0-3 poäng) baserat på relevans och omfattning.

Yrkeserfarenhet

Tidigare yrkeserfarenhet, utöver det som ligger till grund för behörighet, bedöms och poängsätts (0-3 poäng). Yrkeserfarenhet mäts i förhållande till arbetad tid inom aktuellt yrkesområde omräknat till heltid.

Antagning

Urvalet genomförs endast för behöriga sökande och ligger till grund för antagning till utbildningen. I första hand tas hänsyn till erhållen poäng efter bedömning av yrkeserfarenhet och tidigare utbildning. Ansvariga för antagningsprocessen är utbildningens ledningsgrupp. När ledningsgruppen har fattat sitt beslut skickas antagningsbesked till dig om du är antagen eller står som reserv.


Övrigt

Särskilda förkunskaper - motivering

Motiveringen angående krav på särskilda förkunskaper är att dessa kunskaper, färdigheter och kompetenser är en nödvändig utgångspunkt för att den studerande skall kunna nå målen för utbildningen inom ramen för avsatt tid. Därtill är LIA-platserna av den art att viss nivå inom yrket krävs för att på ett bra sätt tillgodogöra sig utbildningen.

 

Saknar du någon information på denna sida får du gärna höra av dig till Hantverksakademin.

Dokument att ladda ner till din ansökan

Här är dokumenten du behöver för att kunna skicka in din ansökan.

Ansökningsbrev

Det här brevet behöver du fylla i och bifoga din ansökan.

Ladda ner (pdf) >>

Handledningsavtal

För att kunna antas till utbildningen krävs att du har en handledare. Detta avtal ska bifogas din ansökan.

Ladda ner (pdf) >>

Kompetenskartläggning

Inför bedömning av reell kompetens, det vill säga all den kompetens du har oavsett hur och var den utvecklats, behöver den beskrivas och eventuellt dokumenteras. Det gör du i det här dokumentet.

Ladda ner (word) >>