Lärande i arbete - LIA

På vår hantverksutbildning varvar vi teori med praktik. De praktiska kurserna kallas för LIA eller lärande i arbete och är förlagda till en lärlingsplats.

De praktiska, yrkesspecifika, kurserna i utbildningen, LIA (Lärande i arbete), är en viktig del av denna yrkeshögskoleutbildning. LIA innebär att den delen av utbildningen är förlagd till en arbetsplats, lärlingsplats, där du får möjlighet att tillämpa och utveckla de praktiska och teoretiska kunskaperna i verkligheten, under ledning av en egen handledare och mäster.

På Hantverksakademins yrkeshögskola är studierna till 80 procent arbetsplatsförlagda. Du är där lärling enligt traditionell mening med en egen erfaren handledare/mäster som ansvarar för att du utvecklar och fördjupar dina kunskaper i yrket. Som lärling är du inte anställd och får därför inte lön från företaget, men har samma rätt till studiemedel som andra högskolestuderande.

Lärandet på lärlingsplatsen innebär värdefulla kontakter med arbetslivet som mycket väl kan leda till jobb direkt efter avslutade studier. I kombination med de teoretiska kurser som ingår i utbildningen som helhet förbereds du även för att starta eget företag efter slutförd utbildning.

Hur hittar jag en lärlingsplats?

Kanske har du redan hittat en lärlingsplats där du kan göra din praktik. Kanske tycker du att det är svårare att veta var du ska leta. Här hittar några bra tips.