Kurser

Hantverksakademins tvååriga hantverksutbildning är uppdelad i flera kurser som tillsammans ger dig 400 YH-poäng. Din praktik gör du ute hos yrkesverksamma hantverkare. Lärarna i de andra yrkena är också yrkesverksamma inom sina respektive ämnen. Hantverksakademin förbereder dig inte bara för ett liv som hantverkare. Hantverksakademin förbereder dig för ett liv som hantverksföretagare. 

En vecka på Hantverksakademin

Så här kan en vecka på Hantverksakademin se ut. Du tillbringar fyra dagar i veckan hos din handledare. En dag i veckan är du i skolan tillsammans med resten av klassen och läser de teoretiska ämnena.

 

Kurser

Under din utbildning läser du nedanstående kurser. 1 YH-poäng är en kursdag. Du läser 100 YH-poäng per termin. 

 

Lärande i arbete - LIA

LIA-kurserna genomförs i sin helhet på din lärlingsplats fyra till fem dagar i veckan. De veckor då du har teorikurser är du på din lärlingsplats fyra dagar. Om det är ett teoriuppehåll någon vecka eller två är du på din lärlingsplats fem dagar. 

 

Årskurs 1

Lärande i arbete 1, 170 YH-poäng

 

Årskurs 2

Lärande i arbete 2, 144 YH-poäng

 

Teori

Teorikurserna genomförs i regel på fredagar, 12.30-15.30 i åk 1 och 9-12 i åk 2. 

 

Årskurs 1

Hantverkshistoria, 8 YH-poäng 
Företagande 1: Grundläggande juridik, 7 YH-poäng
Företagande 2: Grundläggande marknadsföring, 7 YH-poäng
Företagande 3: Affärsidé och affärsplan, 8 YH-poäng

 

Årskurs 2

Företagande 4: Ekonomisk redovisning, 8 YH-poäng
Företagande 5: Att leda och arbeta i projekt, 8 YH-poäng
Företagande 6: Arbetsrätt, 4 YH-poäng
Företagande 7: Marknadsföring i praktiken, 6 YH-poäng

 

Examensarbete

Utbildningens sista termin genomförs ett examensarbete under sex veckor på heltid. 

Årskurs 2

Självständigt arbete inom traditionellt hantverk, 30 YH-poäng

 

Arbetet innebär att du utför ett praktiskt arbete där du får en möjlighet att visa upp vad du har lärt dig. Du väljer examensarbetet i samråd med din handledare och med kursansvarig på Hantverksakademin. Du visar upp ditt examensarbete på den avslutande examensutställningen och dokumenterar det i en examensrapport.