Efter avslutade studier

Oavsett om du drömmer om att arbeta på ett av de stora europeiska operahusen eller med gamla byggnader eller med att tillverka något helt nytt är Hantverksakademin rätt väg att gå. Godkända kurser på Hantverksakademin ger dig yrkeshögskoleexamen och ett Europass som gör vägen till drömjobbet lite kortare.

Examensbevis

Utbildningen på Hantverksakademin är två år, omfattar 400 yrkeshögskolepoäng och avslutas med en yrkeshögskoleexamen. Det är en nationellt godkänd och kvalitetssäkrad examen som är välkänd på de flesta företag.

Europass

När du tar yrkeshögskoleexamen på Hantverksakademin har du också rätt att få ett Europass, en kompetensportfölj som översätter meriter och kvalifikationer mellan olika EU-länder. Europass har tagits fram som ett led i EU:s arbete för att öka rörligheten för europeisk arbetskraft.

Europasset hjälper arbetsgivare att förstå betyg från andra EU-länder vilket gör det lättare att söka jobb i Europa. Alla som tar examen från en yrkeshögskoleutbildning har rätt att få ett Europass-tillägg till sitt examensbevis.

Tilläggen till examensbevis för Yh-utbildningar tas fram av Myndigheten för yrkeshögskolan men utfärdas av utbildningsanordnaren, antingen automatiskt eller på din begäran. Tilläggen är skrivna på engelska och bifogas examensbeviset.

Tilläggen är anpassade för att fungera i hela EU och öppnar därmed för en bredare arbetsmarknad för de som har ett tillägg. Eftersom de är skrivna på engelska kan de även vara användbara i länder utanför EU och som ett komplement till betygen när du söker jobb hemma i Sverige.

Europasset ersätter inte det ursprungliga examensbeviset eller slutbetyget utan ska användas som ett komplement.

Läs mer på Europass hemsida. >>