Vad innehåller utbildningen?

Utbildningen är två år lång och består till största delen av praktik, Lärande i arbete (LIA), som du gör fyra dagar per vecka. LIA-kurserna innebär att du är ute hos en verksam hantverkare och lär dig ditt hantverk genom att delta i verksamheten.

En dag per vecka läser du teorikurser som framförallt är kopplade till småföretagande. Teorikurserna i årskurs 1 omfattar: hantverkshistoria, juridik, marknadsföring och kommunikation samt företagande/ekonomi.

I årskurs 2 fortsätter ekonomikursen och när den har avslutats påbörjas en kurs i estetisk fördjupning. Under utbildningens sista sex veckor genomförs ett examensarbete på heltid. Det har en praktisk karaktär och kompletteras med en skriftlig rapport där arbetet dokumenteras.

 

Avslutas utbildningen med ett gesällprov?

Nej, inte per automatik. Det kan finnas en möjlighet att lägga upp examensarbetet som ett gesällprov om villkoren för övrigt är uppfyllda. Mer om gesällprovsbestämmelser hittar du hos Sveriges Hantverksråd.

 

Kostar utbildningen någonting?

Nej, den är avgiftsfri.


Är utbildningen CSN-berättigad?

Ja.


Vad innebär yrkeshögskolepoäng (YH-poäng)?

1 YH-poäng = 1 dags heltidsstudier.
5 YH-poäng = 1 veckas heltidsstudier
Det innebär att du en vanlig termin läser 100 YH-poäng. Den tvååriga utbildningen på Hantverksakademin omfattar totalt 400 YH-poäng.


Får man lärlingslön under LIA?

Nej. Du är inte anställd utan bedriver studier på en utbildning.


Får handledaren någon ersättning?

Ja, ett handledararvode utgår till din lärlingsplats.


Vad är det för behörighetskrav?

Behörighetskraven skiljer sig lite åt mellan de olika yrkena.

Här hittar du information om vad just ditt yrke har för behörighetskrav >


Kan jag gå utbildningen även om jag inte bor i Stockholm?

Ja. LIA-delen av utbildningen genomför du på din lärlingsplats som förstås behöver ligga i närheten av där du bor. Teorin går att följa på distans.


Vad händer om jag av någon anledning behöver pausa mina studier, till exempel på grund av föräldraledighet eller sjukdom?

Då kan du ansöka om studieuppehåll. För frågor om det innan du har börjat på Hantverksakademin kan du kontakta info@hantverksakademin.se.

Studerar du redan på Hantverksakademin hittar du information och blanketter i Learnpoint. Kontakta gärna skolledare eller utbildningssamordnare för att diskutera din situation.


Får jag genomföra LIA på min arbetsplats?

Ja, så länge du kan få adekvat handledning och det är tydligt att du studerar. Så här skriver Myndigheten för yrkeshögskolan:

”Om en studerande genomför LIA-kursen på sin ordinarie arbetsplats måste man skilja tydligt på uppgifter inom LIA och den studerandes ordinarie uppgifter som arbetstagare. Kursmålen ska stå i fokus och den studerande ska få tillfälle till nytt lärande.”


Kan jag genomföra utbildningen på deltid?

Nej, utbildningen är på heltid.


Jag har redan läst en del av det som ingår i utbildningen. Behöver jag läsa om samma saker?

Nej, det ska du inte behöva göra om det du tidigare gjort finns dokumenterat. Du ansöker då om tillgodoräknande. En sådan ansökan kan göras först när du har påbörjat dina studier på Hantverksakademin och du hittar då det du behöver i Skolportalen.

Om du är antagen till utbildningen och ännu inte har påbörjat kan du kontakta info@hantverksakademin.se för att be om ett förhandsbesked om tillgodoräknandet.


Hur kan jag hitta en lärlingsplats?

den här sidan hittar du bra tips på hur du finner en handledare till din praktik.


Om jag går sista året på gymnasiet och väntar på mitt slutbetyg – har jag då möjlighet att komplettera min ansökan efter sista ansökningsdag?

Ja. Uppge bara i din ansökan att du avser komplettera och skriv en kommentar om att du väntar på betygen.


Varför ska jag ha förkunskaper inom yrket – ska jag inte få alla kunskaper i utbildningen?

Eftersom du ska delta på lärlingsplatsen från dag 1 behöver du ha vissa förkunskaper. Vilken behörighet som krävs skiljer sig något åt mellan olika yrken. För de flesta yrken krävs endast gymnasiekunskaper, men då inom specificerade program och kurser. Saknar du dessa behöver du ha fått yrkeskunskaperna på annat sätt, till exempel folkuniversitetet, folkhögskola eller andra eftergymnasiala studier. Läs mer om detta under behörigheten för respektive yrke och titta särskilt efter det som skrivs om ”motsvarande kunskaper”.

 

Hur många timmar per dag är jag på min lärlingsplats?

Du är på din lärlingsplats fyra dagar i veckan och deltar då i det dagliga arbetet vilket innebär cirka 8 timmar per dag.


Får jag jobb efter examen?

Våra uppföljningar visar att nästan alla har ett relevant arbete, det vill säga ett arbete inom det yrke en har utbildat sig inom, sex månader efter examen.