Vanliga frågor

Hur hittar jag en lärlingsplats? Kan jag gå utbildningen även om jag inte bor i Stockholm? Vilken behörighet behöver jag? Dessa och massor av andra frågor - och svar - hittar du här.

Ansökan

Vad är det för behörighetskrav?

Behörighetskraven skiljer sig lite åt mellan de olika yrkena.

Här hittar du information om vad just ditt yrke har för behörighetskrav >

Jag har redan läst en del av det som ingår i utbildningen. Behöver jag läsa om samma saker?

Nej, det ska du inte behöva göra om det du tidigare gjort finns dokumenterat. Du ansöker då om tillgodoräknande. En sådan ansökan kan göras först när du har påbörjat dina studier på Hantverksakademin och du hittar då det du behöver i Skolportalen.

Om du är antagen till utbildningen och ännu inte har påbörjat kan du kontakta info@hantverksakademin.se för att be om ett förhandsbesked om tillgodoräknandet.

Om jag går sista året på gymnasiet och väntar på mitt slutbetyg – har jag då möjlighet att komplettera min ansökan efter sista ansökningsdag?

Du har i regel möjlighet att göra en sen ansökan. Skicka in din ansökan när du har fått dina betyg. För frågor om dina möjligheter att komma in på utbildningen, kontakta skolan via info@hantverksakademin.se.

Varför ska jag ha förkunskaper inom yrket – ska jag inte få alla kunskaper i utbildningen?

Eftersom du ska delta på lärlingsplatsen från dag 1 behöver du ha vissa förkunskaper. Vilken behörighet som krävs skiljer sig något åt mellan olika yrken. För de flesta yrken krävs endast gymnasiekunskaper, men då inom specificerade program och kurser. Saknar du dessa behöver du ha fått yrkeskunskaperna på annat sätt, till exempel folkuniversitetet, folkhögskola eller andra eftergymnasiala studier. Läs mer om detta under behörigheten för respektive yrke och titta särskilt efter det som skrivs om ”motsvarande kunskaper”.

Om utbildningen / kurser

Vad innebär yrkeshögskolepoäng (YH-poäng)?

1 YH-poäng = 1 dags heltidsstudier.
5 YH-poäng = 1 veckas heltidsstudier
Det innebär att du en vanlig termin läser 100 YH-poäng. Den tvååriga utbildningen på Hantverksakademin omfattar totalt 400 YH-poäng.

Vad innehåller utbildningen?

Här kan du läsa om kurserna i utbildningen >

Avslutas utbildningen med ett gesällprov?

Nej, inte per automatik. Det kan finnas en möjlighet att lägga upp examensarbetet som ett gesällprov om villkoren för övrigt är uppfyllda. Mer om gesällprovsbestämmelser hittar du hos Sveriges Hantverksråd.

Kan jag gå utbildningen även om jag inte bor i Stockholm?

Ja. LIA-delen av utbildningen genomför du på din lärlingsplats som förstås behöver ligga i närheten av där du bor. Teorin går att följa på distans.

Vad händer om jag av någon anledning behöver pausa mina studier, till exempel på grund av föräldraledighet eller sjukdom?

Då kan du ansöka om studieuppehåll. För frågor om det innan du har börjat på Hantverksakademin kan du kontakta info@hantverksakademin.se.

Studerar du redan på Hantverksakademin hittar du information och blanketter i Learnpoint. Kontakta din utbildningssamordnare för att diskutera din situation.

Kan jag genomföra utbildningen på deltid?

Nej, utbildningen är på heltid.

Handledare / Lärlingsplats

Får jag genomföra LIA på min arbetsplats?

Ja, så länge du kan få adekvat handledning och det är tydligt att du studerar. Så här skriver Myndigheten för yrkeshögskolan:

”Om en studerande genomför LIA-kursen på sin ordinarie arbetsplats måste man skilja tydligt på uppgifter inom LIA och den studerandes ordinarie uppgifter som arbetstagare. Kursmålen ska stå i fokus och den studerande ska få tillfälle till nytt lärande.”

Hur kan jag hitta en lärlingsplats?

den här sidan hittar du bra tips på hur du finner en handledare till din praktik.

Hur många timmar per dag är jag på min lärlingsplats?

Du är på din lärlingsplats fyra dagar i veckan och deltar då i det dagliga arbetet vilket innebär cirka 8 timmar per dag.

Ekonomi

Kostar utbildningen någonting?

Nej, utbildningen på Hantverksakademin är avgiftsfri.

Är utbildningen CSN-berättigad?

Ja, utbildningen på Hantverksakademin är CSN-berättigad.

Får man lärlingslön under LIA?

Nej. Du är inte anställd utan bedriver studier på en utbildning.

Får handledaren någon ersättning?

Ja, ett handledararvode utgår till din lärlingsplats.

Efter utbildningen

Får jag jobb efter examen?

Våra uppföljningar visar att nästan alla har ett relevant arbete, det vill säga ett arbete inom det yrke en har utbildat sig inom, sex månader efter examen.