Att vara lärling

Kanske har ordet lärling försvunnit för gemene man. I hantverksvärlden betyder lärling ungefär detsamma som trainee betyder i näringslivet. Det är någon som går bredvid en riktigt duktig yrkesperson, eller flera, för att lära sig yrket - på riktigt. På Hantverksakademin i Stockholm erbjuder vi yrkesutbildning i form av lärlingsutbildning. Bli lärling som exempelvis: finsnickare, tapetserare, smed eller guldsmed.

Lärlingsutbildning

Att vara lärling innebär att du lär yrket av en erfaren handledare/mäster. Med vissa förkunskaper ska du med handledning kunna delta i den produktion som sker på arbetsplatsen. Allt eftersom yrkeskunskaperna utvecklas och fördjupas får du som är lärling mer och mer kvalificerade arbetsuppgifter och efter avslutad utbildning ska du kunna få arbete inom ditt yrke eller starta eget.

Egen handledare

På Hantverksakademins yrkeshögskola i Stockholm är studierna till 80 procent arbetsplatsförlagda. Du är där lärling enligt traditionell mening med en egen erfaren handledare/mäster som ansvarar för att du utvecklar och fördjupar dina kunskaper i yrket.

Lärlingsplats

Lärandet på lärlingsplatsen innebär värdefulla kontakter med arbetslivet som mycket väl kan leda till jobb direkt efter avslutade studier. I kombination med de teoretiska kurser som ingår i utbildningen som helhet förbereds du även för att starta eget företag efter slutförd utbildning.

Studiemedel

Som lärling är du studerande och inte anställd. En lärling får inte lön under utbildningstiden men har samma rätt till studiemedel som andra högskolestudenter.

Hantverksyrken

Vi erbjuder flera olika hantverksutbildningar. Här kan du läsa mer om våra olika hantverksyrken.

Ta emot lärling

Är du en duktig, yrkesverksam hantverkare som kan tänka dig att ta emot en lärling från Hantverksakademin? Här finns information om vad det innebär.