Om Hantverksakademin

Hantverksakademin är en yrkeshögskola med inriktning på de traditionella hantverken. Vår utbildning heter "Lärlingsutbildning inom traditionellt hantverk".

Hantverksakademin är en modern lärlingsutbildning, där vi har tagit det bästa från århundraden av hantverksutbildning och anpassat till 2000-talet.

Från mäster till lärling, från mina händer till dina. Från yrkesverksamma hantverkare till dig som snart är det. Se, höra, göra. Det är så vi tror att det blir bäst. Bäst för dig, bäst för att föra hantverket vidare.

Hantverksakademins historia

Från mästare till lärling. Från mina händer till dina. När yrkesskolor inte längre kunde tillgodose behovet av utbildade hantverkare inom smala och traditionella hantverksyrken utvecklades den moderna lärlingsutbildningen. Den ligger till grund för Hantverksakademins utbildning "Lärlingsutbildning inom traditionellt hantverk".

Vår pedagogik

Hantverksakademins idé är att utbilda morgondagens hantverkare. Vår utbildning sker i en modern lärlingsmodell, där du arbetar sida vid sida med din mäster, för ett individnära lärande och en uppdaterad yrkeskunskap. På Hantverksakademin utbildas du för ett yrke, inte för ett företag.

Att studera på yrkeshögskola

Yrkeshögskoleutbildning eller YH-utbildning, kombinerar lärande på arbetsplats och i skolbänk. Hantverksakademin skiljer sig från de flesta YH-utbildningar, då vårt uppdrag är att bevara de traditionella hantverksyrkena. Här hittar du information om vanliga begrepp på yrkeshögskolan, oavsett om du vill veta mer om Europass eller vad skillnaden mellan YH och KY är.

Att vara lärling

Kanske har ordet lärling försvunnit för gemene man. I hantverksvärlden betyder lärling ungefär detsamma som trainee betyder i näringslivet. Det är någon som går bredvid en riktigt duktig yrkesperson, eller flera, för att lära sig yrket - på riktigt. På Hantverksakademin i Stockholm erbjuder vi lärlingsutbildning och yrkesutbildning. Bli lärling som exempelvis: tapetserare, smed eller guldsmed.

Träffa våra lärlingar

Studentutställningar

Utbildningen på Hantverksakademin avslutas med en utställning där lärlingarnas examensarbeten visas upp. Utställningen erbjuder en unik samling högkvalitativa examensarbeten och föremål designade och skapade av avgångselever från Hantverksakademins yrkeshögskoleutbildning. Tillsammans finns flera olika yrken representerade och många olika uttryck och material visas.

Smala hantverksyrken

Smala hantverksyrken har inget med midjemåttet att göra. Ett smalt yrkesområde är ett område som sysselsätter ett fåtal personer, präglas av fåmansföretag, omfattas av kunskaper, färdigheter och kompetens som riskerar att försvinna eller som är så ny att den enbart behärskas av ett fåtal.