Därför ska du ta emot en lärling från Hantverksakademin

Hantverksakademin är en yrkeshögskola som utbildar inom traditionella hantverk. Utbildningen är en modern lärlingsutbildning sker till 80 procent ute hos yrkesverksamma hantverkare. Är du en erfaren hantverkare i något av de hantverksyrken vi utbildar inom? Vill du säkra tillväxten i ditt yrke? Bli handledare!

Lärling från Hantverksakademin - många fördelar för dig och ditt företag

Hantverksakademin ägs av Stockholms Hantverksförening, som bedrivit lärlingsutbildning med moderna förtecken sedan början av 1990-talet. Skolan är från hösten 2015 en renodlad yrkeshögskola och finns på Vasagatan 46 i centrala Stockholm, där även den teoretiska undervisningen äger rum.

En lärling från Hantverksakademin ger ditt företag flera fördelar:

  • Du får möjlighet att utbilda din egen framtida arbetskraft
  • En personlig utbildningssamordnare stöttar dig i din roll som handledare
  • 80 procent av utbildningstiden sker på ditt företag
  • Lärlingen har omfattande försäkringsskydd genom skolan
  • Det finns inga anställningskrav. Lärlingen är studerande under hela utbildningstiden
  • Lärlingen har praktisk grundutbildning innan han/hon kommer till dig
  • Företaget/handledaren får handledararvode för ditt uppdrag

Utbildningens upplägg

Hantverksakademins lärlingsutbildning är en yrkeshögskoleutbildning omfattande två år. Lärlingarna är fyra dagar i veckan på lärlingsplatsen och en dag i skolan för teoretiska studier. De teoretiska studierna har nära anknytning till yrket och yrkesstudierna och innefattar bland annat: företagande, marknadsföring och kommunikation samt juridik.

Målet med utbildningen är en yrkeshögskoleexamen med tillhörande Europass. Om lärlingen uppfyller branschens krav kan examensarbetet vara ett gesällprov.

Förväntningar på dig som handledare

Eftersom du formar morgondagens hantverkare förväntar vi oss att du är en god förebild för våra studerande, både vad gäller ditt yrkeskunnande och hur du sköter företaget.

Handledarföretaget ska efterleva arbetsmiljölagen, samt utse en yrkeserfaren handledare som ansvarar för lärlingens utbildning på arbetsplatsen. Handledaren åtar sig att föra närvarorapportering och vara behjälplig vid den återkommande uppföljningen/betygsättning av lärlingens yrkeskunnande.

Ett avtal som reglerar vars och ens ansvarsområde görs upp mellan Hantverksakademin och handledarföretaget. Om lärlingen av någon anledning inte längre kan genomföra sin utbildning på handledarföretaget kan avtalet upphöra att gälla med omedelbar verkan.

På lärlingsplatsen är det företagets arbetstider som gäller. Hantverksakademins utbildningssamordnare har regelbunden kontakt med företaget och stöttar dig som handledare i arbetet med din lärling.

Vill du ta emot en lärling från Hantverksakademin? Kontakta skolan via mail info@hantverksakademin.se eller fyll i intresseanmälan längre ner på sidan.

Vill du vara med och påverka?

Utbildningens ledningsgrupp består av representanter för skolan, lärlingar och arbetslivet. Ledningsgruppens syfte är att se till att utbildningen håller hög kvalitet och motsvarar de behov som arbetsmarknaden har. Därför är det viktigt att ledningsgruppen har intresserade representanter som vill vara med och påverka hur utbildningen bedrivs, utvecklas och kvalitetssäkras. Är du intresserad att ingå i ledningsgruppen? Kontakta skolan via mail info@hantverksakademin.se.

Intresseanmälan, ta emot lärling

För att kunna administrera din intresseanmälan behöver Hantverksakademin registrera dina personuppgifter i härför avsett dataregister. Du kan när som helst ta tillbaka det samtycke du har gett genom att kontakta oss.