Ystare

Ystaren tillverkar ost, antingen i eget mejeri eller som anställd på ett större mejeri.

Vid ystning, tillverkning av ost, är grundprinciperna desamma idag som för tusentals år sedan. Allt som behövs är fyra ingredienser: mjölk, bakteriekulturer, löpe och salt. Även om många moment numera kan göras med maskiner är det hantverket bakom, liksom råvarorna, som är det viktiga vid osttillverkningen. Inne i mejerierna finns ofta en unik bakterieflora som tillsammans med ystares skickliga hantverket, sätter sin alldeles egen prägel på osten och ger den smak och karaktär.

Noggrannhet och punktlighet samt känsliga sinnen är några egenskaper som utmärker en god ystare.

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningen till Ystare är två år lång och består till 80 procent av praktiskt utövande av yrket på en lärlingsplats. Resterade tid genomförs teoretiska studier relaterade till ditt framtida yrke. Teorin genomförs i skolans fina lokaler på Vasagatan 46 i Stockholm, men går att följa helt på distans. Det innebär att det i praktiken går att genomföra hela utbildningen på annan ort, om du har en lärlingsplats i en annan stad än Stockholm.


Vad krävs för att antas till utbildningen till Ystare?

  • En komplett, digital, ansökan där alla behörighetskrav kan styrkas,
  • Grundläggande behörighet, och
  • Särskild behörighet.

Här kan du läsa om vad grundläggande behörighet innebär >


Om särskild behörighet

För att anses vara behörig att antas till yrket Ystare krävs, utöver grundläggande behörighet:

  1. Lärlingsplats som Ystare
    Lärlingsplatsen som Ystare hittar du själv. Den ska styrkas genom att du i samband med ansökan skickar in ifyllt avtal om handledning. Avtalet ska signeras av lärlingsplatsen. (Har du svårt att hitta en lärlingsplats rekommenderar vi att du tar kontakt med en branschorganisation eller motsvarande.)

    och
  2. Kunskaper från följande kurser som ingår i Restaurang- och livsmedelsprogrammets gemensamma ämnen: Hygien, Livsmedel- och näringskunskap 1 och Branschkunskap inom restaurang och livsmedel eller motsvarande kunskaper.

Här kan du läsa om vad motsvarande kunskaper innebär >


Branschorganisation eller motsvarande

Föreningen Sveriges Gårdsmejerister >>

Du kanske också gillar

Charkuterist

Charkuteristen tar över när slaktaren och styckaren gjort sitt jobb och arbetar bland annat med att stoppa korv och tillverka andra charkuterivaror.

Läs mer

Styckare

En Styckare utgår från slaktkroppar av bl.a. svin, lamm och nöt och styckar fram de olika köttdetaljerna.

Läs mer