Ullrådgivare

Ullrådgivaren är länken mellan köpare och säljare av ull.

Ullrådgivaren är i korthet länken mellan köpare och säljare av ull och arbetar för att öka utnyttjandet av ullen. Ullrådgivaren arbetar med att identifiera de behov som finns och skapa ett brett nätverk med kontakter inom både hantverk och industri, även med internationella utblickar. Att informera och utbilda olika grupper i ullhantering är också en del av yrkesrollen. Ullrådgivaren får därför genom utbildningen gedigen kännedom och kunskap om råvaran och hur den produceras och också om de olika aktörerna i ullkedjan och vad de kan påverka.

Eftersom ullrådgivarrollen är mycket bred innebär det också att du kommer att vara på många olika lärlingsplatser under utbildningen. Det är därför en fördel om du har tillgång till egen bil.

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningen till Ullrådgivare är två år lång och består till 80 procent av praktiskt utövande av yrket på en lärlingsplats. Resterade tid genomförs teoretiska studier relaterade till ditt framtida yrke. Teorin genomförs i skolans fina lokaler på Vasagatan 46 i Stockholm, men går att följa helt på distans.

 

Vad krävs för att antas till utbildningen till Ullrådgivare?

 • En komplett, digital, ansökan där alla behörighetskrav kan styrkas,
 • Grundläggande behörighet, och
 • Särskild behörighet

Här kan du läsa om vad grundläggande behörighet innebär >

 

Om särskild behörighet

För att anses vara behörig att antas till yrket Ullrådgivare krävs, utöver grundläggande behörighet:

 1. Lärlingsplats som Ullrådgivare
  Lärlingsplatsen som Ullrådgivare hittar du själv. Den ska styrkas genom att du i samband med ansökan skickar in ifyllt avtal om handledning. Avtalet ska signeras av lärlingsplatsen.

  Eftersom yrket kräver en gedigen ullkännedom rekommenderar vi att du hittar en lärlingsplats på ett spinneri där du kan utveckla din känsla för ullen. I samråd med lärlingsplatsen och med Hantverksakademin planeras andra typer av praktik in under utbildningens gång

  och

 2. Kurser lästa inom vald yrkesinriktning som ingår i Hantverksprogrammet, inriktning Övriga hantverk: Hantverksteknik 1 - 5 och Material och miljö eller motsvarande kunskaper.

  Ullrådgivaryrket finns inte som utgång inom Hantverksprogrammet vilket innebär att du behöver du ha införskaffat förkunskaperna på annat sätt. Du omfattas då av det som benämns motsvarande kunskaper ovan.

  Motsvarande kunskaper kan ha erhållits genom relevant yrkesarbete eller annan gymnasieutbildning i kombination med yrkesarbete, för yrket grundläggande utbildningar eller annan relevant praktisk erfarenhet. Omfattning av yrkesverksamhet ska motsvara minst 6 månader vid heltidssysselsättning. För att du ska kunna tillgodogöra dig ullrådgivarutbildningen ser vi helst att du har någon form av erfarenhet från fårhållning och/eller det textila området eftersom det är en fördel om du har en viss förförståelse för råvaran.

  Förkunskaperna styrks genom betyg, arbetsintyg, referenser, kursbevis eller liknande. Kanske kan du även visa upp dina kunskaper/färdigheter på din tilltänkta lärlingsplats så att de kan intyga din kompetensnivå?

 

Urval

Vid fler behöriga sökande än antal platser till utbildningen till Ullrådgivare genomförs ett urval. Urvalet baseras på förkunskaper, dvs. tidigare utbildning samt på yrkeserfarenhet. Ju mer förkunskaper, desto större möjlighet att antas till utbildningen.

 

Branschorganisation eller motsvarande

Nämnden för hemslöjdsfrågor >>

Liselotte från Odensala blir Sveriges första ullrådgivare – hoppas kunna stoppa ullsvinnet

PRESSMEDDELANDE | 60 procent av all ull som produceras i Sverige slängs. Det vill Nämnden för hemslöjdsfrågor och Stockholms Hantverksförening ändra. Därför startar yrkeshögskolan Hantverksakademin nu en ny ullutbildning. Till hösten börjar Liselotte Erixon, 50, resan mot att bli Sveriges första ullrådgivare.

Du kanske också gillar

Stickare

Stickaren tillverkar kläder, till exempel tröjor och koftor, med hjälp av stickor och garn.

Läs mer