Typograf

Typografen var en person som arbetade med sättning och tryckning av böcker. Yrket i dess ursprungsform finns idag på en del museer.

När trycktekniken började digitaliseras försvann typografyrket succesivt. Idag arbetar formgivare och grafiker i viss mån med liknande arbetsuppgifter.

Yrket typograf med den gamla tekniken, och som är den som du kan utbilda dig till på Hantverksakademin, finns nästan bara på museer.

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningen till Typograf är två år lång och består till 80 procent av praktiskt utövande av yrket på en lärlingsplats. Resterade tid genomförs teoretiska studier relaterade till ditt framtida yrke. Teorin genomförs i skolans fina lokaler på Vasagatan 46 i Stockholm, men går att följa helt på distans. Det innebär att det i praktiken går att genomföra hela utbildningen på annan ort, om du har en lärlingsplats i en annan stad än Stockholm.


Vad krävs för att antas till utbildningen till Typograf?

  • En komplett, digital, ansökan där alla behörighetskrav kan styrkas,
  • Grundläggande behörighet, och
  • Särskild behörighet

Här kan du läsa om vad grundläggande behörighet innebär >


Om särskild behörighet

För att anses vara behörig att antas till yrket Typograf krävs, utöver grundläggande behörighet:

  1. Lärlingsplats som Typograf
    Lärlingsplatsen som Typograf hittar du själv. Den ska styrkas genom att du i samband med ansökan skickar in ifyllt avtal om handledning. Avtalet ska signeras av lärlingsplatsen. (Har du svårt att hitta en lärlingsplats rekommenderar vi att du tar kontakt med en branschorganisation eller motsvarande.)

    och
  2. Kurser lästa inom vald yrkesinriktning som ingår i Hantverksprogrammet, inriktning Övriga hantverk: Hantverksteknik 1 - 5 och Material och miljö eller motsvarande kunskaper.

Här kan du läsa om vad motsvarande kunskaper innebär >


Branschorganisation eller motsvarande

Sveriges Grafiska Museers Samarbetsråd >>

Du kanske också gillar

Gjutare – specialisering konstgjutare

Som Gjutare – specialisering konstgjutare kan beställningarna variera allt från att gjuta nya konstverk och göra kopior till att reparera och underhålla gamla verk.

Läs mer

Verktygsmakare

Verktygsmakaren tillverkar formverktyg för plast- eller metallprodukter samt bock- och klippverktyg.

Läs mer