Tygtryckare

Tygtryckaren arbetar med att trycka på textilier.

Som tygtryckare arbetar du bland annat med screen- och schablontryck, ofta i små serier. De flesta kunderna finns bland arkitekter, inredare och teatrar, men även tapetserare och privatkunder kan höra till kundkretsen.

Tygtryckaren behärskar hela processen kring tygtryck vilket omfattar bland annat tygbehandling, tryckning, torkning, efterbearbetning och uppsättning/montering. I arbetet används olika typer av verktyg och utrustning så som penslar, besiktningstråg, uv-belysning och högtrycksspruta.

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningen till Tygtryckare är två år lång och består till 80 procent av praktiskt utövande av yrket på en lärlingsplats. Resterade tid genomförs teoretiska studier relaterade till ditt framtida yrke. Teorin genomförs i skolans fina lokaler på Vasagatan 46 i Stockholm, men går att följa helt på distans. Det innebär att det i praktiken går att genomföra hela utbildningen på annan ort, om du har en lärlingsplats i en annan stad än Stockholm.


Vad krävs för att antas till utbildningen till Tygtryckare?

  • En komplett, digital, ansökan där alla behörighetskrav kan styrkas,
  • Grundläggande behörighet, och
  • Särskild behörighet.

Här kan du läsa om vad grundläggande behörighet innebär >


Om särskild behörighet

För att anses vara behörig att antas till yrket Tygtryckare krävs, utöver grundläggande behörighet:

  1. Lärlingsplats som Tygtryckare
    Lärlingsplatsen som Tygtryckare hittar du själv. Den ska styrkas genom att du i samband med ansökan skickar in ifyllt avtal om handledning. Avtalet ska signeras av lärlingsplatsen.

    och
  2. Kurser lästa inom vald yrkesinriktning som ingår i Hantverksprogrammet, inriktning Övriga hantverk: Hantverksteknik 1 - 5 och Material och miljö eller motsvarande kunskaper.

Här kan du läsa om vad motsvarande kunskaper innebär >


Branschorganisation eller motsvarande

Saknas.

Du kanske också gillar

Tapetmakare

Tapetmakaren arbetar med att nyproducera och efterkonstruera tapeter.

Läs mer

Typograf

Typografen var en person som arbetade med sättning och tryckning av böcker. Yrket i dess ursprungsform finns idag på en del museer.

Läs mer