Träbildhuggare

Träbildhuggaren skapar vackra dekorationer och föremål i trä.

Träbildhuggaren är en konsthantverkare som kan utsmycka och vårda möbler och interiörer i trä. Träbildhuggaren designar och producerar egna föremål och utsmyckningar i trä men arbetar också ofta efter förlaga.

För att kunna forma trä för hand på det sätt som krävs för att kunna skapa vackra dekorationer och föremål i trä besitter träbildhuggaren en unik känsla och förståelse för träets egenskaper.

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningen till Träbildhuggare är två år lång och består till 80 procent av praktiskt utövande av yrket på en lärlingsplats. Resterade tid genomförs teoretiska studier relaterade till ditt framtida yrke. Teorin genomförs i skolans fina lokaler på Vasagatan 46 i Stockholm, men går att följa helt på distans. Det innebär att det i praktiken går att genomföra hela utbildningen på annan ort, om du har en lärlingsplats i en annan stad än Stockholm.


Vad krävs för att antas till utbildningen till Träbildhuggare?

  • En komplett, digital, ansökan där alla behörighetskrav kan styrkas,
  • Grundläggande behörighet, och
  • Särskild behörighet

Här kan du läsa om vad grundläggande behörighet innebär >

 

Om särskild behörighet

För att anses vara behörig att antas till yrket Träbildhuggare krävs, utöver grundläggande behörighet:

  1. Lärlingsplats som Träbildhuggare
    Lärlingsplatsen som Träbildhuggare hittar du själv. Den ska styrkas genom att du i samband med ansökan skickar in ifyllt avtal om handledning. Avtalet ska signeras av lärlingsplatsen. (Har du svårt att hitta en lärlingsplats rekommenderar vi att du tar kontakt med en branschorganisation eller motsvarande.)

    och

  2. Kurser lästa inom vald yrkesinriktning som ingår i Hantverksprogrammet, inriktning Övriga hantverk: Hantverksteknik 1 - 5 och Material och miljö eller motsvarande kunskaper.

Här kan du läsa om vad motsvarande kunskaper innebär >


Branschorganisation eller motsvarande

Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund >>

Du kanske också gillar

Dekormålare

Dekormålaren arbetar med teater och film med såväl kulisser som scenografi.

Läs mer

Tapetmakare

Tapetmakaren arbetar med att nyproducera och efterkonstruera tapeter.

Läs mer

Stenhuggare

Stenhuggaren arbetar med att forma grövre stenarbeten som: knott, trädgårdssten, inredning och utomhusmöbler, skulpturer och liknande konstföremål.

Läs mer