Timmerman

Timmermannen utför grövre träarbeten, exempelvis vid husbyggen och kan även jobba med byggnadsvård.

Timmermannen är också delaktig vid renovering och flytt av timmerhus. Vid restaurering av en gammal timmerbyggnad idag försöker man komma det ursprungliga hantverket så nära som möjligt. Man vill något mer än att bara laga byggnaden och byta ruttet timmer.

Spåren av verktyg i timret berättar för den som kan tolka dem om vilken typ av verktyg som använts och hur man använt det.

Förekommande verktyg är bland annat: bilyxa, spiralborr, klingsåg och drevjärn.

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningen till Timmerman är två år lång och består till 80 procent av praktiskt utövande av yrket på en lärlingsplats. Resterade tid genomförs teoretiska studier relaterade till ditt framtida yrke. Teorin genomförs i skolans fina lokaler på Vasagatan 46 i Stockholm, men går att följa helt på distans. Det innebär att det i praktiken går att genomföra hela utbildningen på annan ort, om du har en lärlingsplats i en annan stad än Stockholm.


Vad krävs för att antas till utbildningen till Timmerman?

  • En komplett, digital, ansökan där alla behörighetskrav kan styrkas,
  • Grundläggande behörighet, och
  • Särskild behörighet

Här kan du läsa om vad grundläggande behörighet innebär >


Om särskild behörighet

För att anses vara behörig att antas till yrket Timmerman krävs, utöver grundläggande behörighet:

  1. Lärlingsplats som Timmerman
    Lärlingsplatsen som Tapetserare hittar du själv. Den ska styrkas genom att du i samband med ansökan skickar in ifyllt avtal om handledning. Avtalet ska signeras av lärlingsplatsen. Har du svårt att hitta en lärlingsplats rekommenderar vi att du tar kontakt med en branschorganisation eller motsvarande.

    och
  2. Kurser lästa inom vald yrkesinriktning som ingår i Hantverksprogrammet, inriktning Övriga hantverk: Hantverksteknik 1 - 5 och Material och miljö eller motsvarande kunskaper.

Här kan du läsa om vad motsvarande kunskaper innebär >


Branschorganisation eller motsvarande

Föreningen Svenska Timmerhus >>