Styckare

En Styckare utgår från slaktkroppar av bl.a. svin, lamm och nöt och styckar fram de olika köttdetaljerna.

Styckaren arbetar främst manuellt och kniven är styckarens viktigaste arbetsredskap.

I utbildningen kommer du att utföra arbetsuppgifter inom yrkets olika arbetsområden så som: grovstyckning, finstyckning, putsning och rökning. Du kommer att utveckla dina kunskaper om styckningsdetaljernas olika användningsområden och dina färdigheter i skärteknik.

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningen till Styckare är två år lång och består till 80 procent av praktiskt utövande av yrket på en lärlingsplats. Resterade tid genomförs teoretiska studier relaterade till ditt framtida yrke. Teorin genomförs i skolans fina lokaler på Vasagatan 46 i Stockholm, men går att följa helt på distans. Det innebär att det i praktiken går att genomföra hela utbildningen på annan ort, om du har en lärlingsplats i en annan stad än Stockholm.


Vad krävs för att antas till utbildningen till styckare?

 • En komplett, digital, ansökan där alla behörighetskrav kan styrkas,
 • Grundläggande behörighet, och
 • Särskild behörighet.

Här kan du läsa om vad grundläggande behörighet innebär >


Om särskild behörighet

För att anses vara behörig att antas till yrket Styckare krävs, utöver grundläggande behörighet:

 1. Lärlingsplats som Styckare
  Lärlingsplatsen som Styckare hittar du själv. Den ska styrkas genom att du i samband med ansökan skickar in ifyllt avtal om handledning. Avtalet ska signeras av lärlingsplatsen. (Har du svårt att hitta en lärlingsplats rekommenderar vi att du tar kontakt med en branschorganisation eller motsvarande.)

  och

 2. Gymnasiekurserna Hygien, Livsmedel- och näringskunskap 1 och Branschkunskap inom restaurang och livsmedel eller motsvarande kunskaper.

  och

 3. Jordbruksverkets ”Kompetensbevis för slakteripersonal”

Här kan du läsa om vad "Motsvarande kunskaper innebär >


Branschorganisation eller motsvarande

Kött och charkföretagen >>

Du kanske också gillar

Charkuterist

Charkuteristen tar över när slaktaren och styckaren gjort sitt jobb och arbetar bland annat med att stoppa korv och tillverka andra charkuterivaror.

Läs mer