Stickare

Stickaren tillverkar kläder, till exempel tröjor och koftor, med hjälp av stickor och garn.

Stickning är en textil teknik där man lägger upp det antal maskor som behövs. Därefter fortsätter arbetet med att varv för varv tillfoga nya maskor med hjälp av stickor.

Stickaren tillverkar produkter, prototyper och beskrivningar. Stickare kan sticka för hand eller med hjälp av en stickmaskin, då man stickar olika delar av plagget på en stickmaskin, och sedan syr ihop dem för hand eller med hjälp av en symaskin.

Stickarens arbetsområden omfattar bland annat: mönsterstickning, flerfärgstickning, flätstickning, spetsstickning.

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningen till Stickare är två år lång och består till 80 procent av praktiskt utövande av yrket på en lärlingsplats. Resterade tid genomförs teoretiska studier relaterade till ditt framtida yrke. Teorin genomförs i skolans fina lokaler på Vasagatan 46 i Stockholm, men går att följa helt på distans. Det innebär att det i praktiken går att genomföra hela utbildningen på annan ort, om du har en lärlingsplats i en annan stad än Stockholm.


Vad krävs för att antas till utbildningen till Stickare?

  • En komplett, digital, ansökan där alla behörighetskrav kan styrkas,
  • Grundläggande behörighet, och
  • Särskild behörighet

Här kan du läsa om vad grundläggande behörighet innebär >


Om särskild behörighet

För att anses vara behörig att antas till yrket Stickare krävs, utöver grundläggande behörighet:

  1. Lärlingsplats som Stickare
    Lärlingsplatsen som Stickare hittar du själv. Den ska styrkas genom att du i samband med ansökan skickar in ifyllt avtal om handledning. Avtalet ska signeras av lärlingsplatsen. (Har du svårt att hitta en lärlingsplats rekommenderar vi att du tar kontakt med en branschorganisation eller motsvarande.)

    och
  2. Kurser lästa inom vald yrkesinriktning som ingår i Hantverksprogrammet, inriktning Övriga hantverk: Hantverksteknik 1 - 5 och Material och miljö eller motsvarande kunskaper.

Här kan du läsa om vad motsvarande kunskaper innebär >


Branschorganisation eller motsvarande

Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund >>

Du kanske också gillar