Stenhuggare

Stenhuggaren arbetar med att forma grövre stenarbeten som: knott, trädgårdssten, inredning och utomhusmöbler, skulpturer och liknande konstföremål.

En övervägande del av de uppdrag som kommer in till en stenhuggare i dag handlar om gravstenar. Det kan även handla om: upprätningar, omslipningar, inskriptioner, tvätt av gravvårdar, restaureringar, omdubbningar med mera.

Stenhuggarens verktyg är bland annat: slagjärn, klubba och graveringsjärn. Stenhuggaren har haft en nästan oförändrad verktygsuppsättning från medeltiden in på 2000-talet. Att arbeta som stenhuggare är i första hand ett fysiskt arbete och det som räknas är den praktiska kompetensen.

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningen till Stenhuggare är två år lång och består till 80 procent av praktiskt utövande av yrket på en lärlingsplats. Resterade tid genomförs teoretiska studier relaterade till ditt framtida yrke. Teorin genomförs i skolans fina lokaler på Vasagatan 46 i Stockholm, men går att följa helt på distans. Det innebär att det i praktiken går att genomföra hela utbildningen på annan ort, om du har en lärlingsplats i en annan stad än Stockholm.


Vad krävs för att antas till utbildningen till Stenhuggare?

  • En komplett, digital, ansökan där alla behörighetskrav kan styrkas,
  • Grundläggande behörighet, och
  • Särskild behörighet

Här kan du läsa om vad grundläggande behörighet innebär >


Om särskild behörighet

För att anses vara behörig att antas till yrket Stenhuggare krävs, utöver grundläggande behörighet:

  1. Lärlingsplats som Stenhuggare
    Lärlingsplatsen som Stenhuggare hittar du själv. Den ska styrkas genom att du i samband med ansökan skickar in ifyllt avtal om handledning. Avtalet ska signeras av lärlingsplatsen. (Har du svårt att hitta en lärlingsplats rekommenderar vi att du tar kontakt med en branschorganisation eller motsvarande.)

    och
  2. Kurser lästa inom vald yrkesinriktning som ingår i Hantverksprogrammet, inriktning Övriga hantverk: Hantverksteknik 1 - 5 och Material och miljö eller motsvarande kunskaper.

Här kan du läsa om vad motsvarande kunskaper innebär >


Branschorganisation eller motsvarande

Sveriges Stenindustriförbund >>

Du kanske också gillar

Murare

Muraren använder block eller tegel för att mura fasader men kan också arbeta med stuckatur och liknande.

Läs mer

Metalltryckare

Metalltryckaren arbetar huvudsakligen med trycksvarvning av plåt.

Läs mer