Skeppstimmerman

Skeppstimmermannen bygger, reparerar och renoverar träbåtar och deras inredning.

Skeppstimmermannen är också designer, konstruktör och tvärteknisk hantverkare. Arbetet består i huvudsak av att bygga och underhålla träfartyg på ett skeppsvarv. Verktygen som används är huvudsakligen desamma som en timmermans när det gäller yxor och sågar.

Yrket har en lång historia och är närbesläktat med såväl timmermansyrket som båtbyggaryrket. I början av 1900-talet fanns oftast en skeppstimmerman med på varje träfartyg. Skeppstimmermannen ansvarade då för alla träarbeten ombord så som tätning av däck och skrov samt lagning av olika block uppe i riggen.

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningen till Skeppstimmerman är två år lång och består till 80 procent av praktiskt utövande av yrket på en lärlingsplats. Resterade tid genomförs teoretiska studier relaterade till ditt framtida yrke. Teorin genomförs i skolans fina lokaler på Vasagatan 46 i Stockholm, men går att följa helt på distans. Det innebär att det i praktiken går att genomföra hela utbildningen på annan ort, om du har en lärlingsplats i en annan stad än Stockholm.


Vad krävs för att antas till utbildningen till Skeppstimmerman?

  • En komplett, digital, ansökan där alla behörighetskrav kan styrkas,
  • Grundläggande behörighet, och
  • Särskild behörighet

Här kan du läsa om vad grundläggande behörighet innebär >


Om särskild behörighet

För att anses vara behörig att antas till yrket Skeppstimmerman krävs, utöver grundläggande behörighet:

  1. Lärlingsplats som Skeppstimmerman
    Lärlingsplatsen som Skeppstimmerman hittar du själv. Den ska styrkas genom att du i samband med ansökan skickar in ifyllt avtal om handledning. Avtalet ska signeras av lärlingsplatsen. (Har du svårt att hitta en lärlingsplats rekommenderar vi att du tar kontakt med en branschorganisation eller motsvarande.)

    och
  2. Kurser lästa inom vald yrkesinriktning som ingår i Hantverksprogrammet, inriktning Övriga hantverk: Hantverksteknik 1 - 5 och Material och miljö eller motsvarande kunskaper.

Här kan du läsa om vad motsvarande kunskaper innebär >


Branschorganisation eller motsvarande

SweBoat >>

Träbåtbyggarnas Riksorganisation >>

Svenska varvsföreningen (webbsida saknas)

Du kanske också gillar

Båtbyggare

Den moderna båtbyggaren är både designer och konstruktör samt en tvärteknisk hantverkare i en och samma person.

Läs mer

Möbelsnickare

Som kvalificerad möbelsnickare arbetar du framförallt med tillverkning av unika möbler.

Läs mer

Timmerman – specialisering byggnadsvård

Timmermannen utför grövre träarbeten, exempelvis vid husbyggen och kan även jobba med byggnadsvård.

Läs mer

Tunnbindare

Tunnbindaren tillverkar trätunnor och laggkärl som kar och baljor.

Läs mer