Segelmakare

Segelmakaren gör segel, segelsäckar, båtinredning och inredning av grova material.

Segelmakaren tillverkar även kapell och markiser till båtar eller presenningar till fordon i olika textilier eller armerad plastväv. Segelmakaren mäter, skär till och syr på bland annat symaskin i ett segelmakeri. Segelmakaren leder arbetet och kan ha en eller flera segelsömmare till hjälp.

Yrket har en flertusenårig historia eftersom människan har behövt använda vatten för transport genom alla tider. Att kunna använda vinden som extra kraft för att ta sig fram med båt har varit ytterst viktigt. Under segelskeppens tid fanns det ofta en segelmakare ombord som kunde reparera segel eller sy upp nya vid behov.

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningen till Segelmakare är två år lång och består till 80 procent av praktiskt utövande av yrket på en lärlingsplats. Resterade tid genomförs teoretiska studier relaterade till ditt framtida yrke. Teorin genomförs i skolans fina lokaler på Vasagatan 46 i Stockholm, men går att följa helt på distans. Det innebär att det i praktiken går att genomföra hela utbildningen på annan ort, om du har en lärlingsplats i en annan stad än Stockholm.


Vad krävs för att antas till utbildningen till Segelmakare?

  • En komplett, digital, ansökan där alla behörighetskrav kan styrkas,
  • Grundläggande behörighet, och
  • Särskild behörighet.

Här kan du läsa om vad grundläggande behörighet innebär >


Om särskild behörighet

För att anses vara behörig att antas till yrket Segelmakare krävs, utöver grundläggande behörighet:

  1. Lärlingsplats som Segelmakare
    Lärlingsplatsen som Segelmakare hittar du själv. Den ska styrkas genom att du i samband med ansökan skickar in ifyllt avtal om handledning. Avtalet ska signeras av lärlingsplatsen.

    och
  2. Kurser lästa inom vald yrkesinriktning som ingår i Hantverksprogrammet, inriktning Övriga hantverk: Hantverksteknik 1 - 5 och Material och miljö eller motsvarande kunskaper.

Här kan du läsa om vad motsvarande kunskaper innebär >


Branschorganisation eller motsvarande

Saknas.

Segelmakarlärling på Atlantenresa

Maria Mannerstråle, segelmakarlärling på Hantverksakademin ht 2016 – vt 2018 gav sig iväg på en två månader lång segling, jan-feb 2018, som en del av sin praktik.

Läs mer

Båtbyggare

Den moderna båtbyggaren är både designer och konstruktör samt en tvärteknisk hantverkare i en och samma person.

Läs mer

Gardinmakare

Gardinmakaren är specialist på sömnad och uppsättning av gardiner.

Läs mer

Riggare

Riggaren arbetar med att rigga segel för optimalt utnyttjande av vindriktning och vindstyrka vid seglats.

Läs mer