Riggare

Riggaren arbetar med att rigga segel för optimalt utnyttjande av vindriktning och vindstyrka vid seglats.

Att rigga segel är en avancerad process och handlar även om säkerhet så det inte händer några olyckor. Som riggare kan du också arbeta på exempelvis teatrar, konserter eller andra stora evenemang när någon behöver "flyga" in över scenen eller över publiken.

På äldre båtar och fartyg finns det ett flertal olika riggtyper. I första hand skiljer man mellan råsegel- och snedsegelrigg. Ett råsegel är ett rektangulärt segel vars överkant är fäst till en vågrät stång. Råseglet har en framsida och en baksida till skillnad från snedseglen som har en styrbords- och en babordssida. Snedsegel är i allmänhet asymmetriska och sitter i fartygets längdriktning.

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningen till Riggare är två år lång och består till 80 procent av praktiskt utövande av yrket på en lärlingsplats. Resterade tid genomförs teoretiska studier relaterade till ditt framtida yrke. Teorin genomförs i skolans fina lokaler på Vasagatan 46 i Stockholm, men går att följa helt på distans. Det innebär att det i praktiken går att genomföra hela utbildningen på annan ort, om du har en lärlingsplats i en annan stad än Stockholm.

Vad krävs för att antas till utbildningen till Riggare?

  • En komplett, digital, ansökan där alla behörighetskrav kan styrkas,
  • Grundläggande behörighet, och
  • Särskild behörighet

Här kan du läsa om vad grundläggande behörighet innebär >


Om särskild behörighet

För att anses vara behörig att antas till yrket Riggare krävs, utöver grundläggande behörighet:

  1. Lärlingsplats som Riggare
    Lärlingsplatsen som Riggare hittar du själv. Den ska styrkas genom att du i samband med ansökan skickar in ifyllt avtal om handledning. Avtalet ska signeras av lärlingsplatsen.

    och
  2. Kurser lästa inom vald yrkesinriktning som ingår i Hantverksprogrammet, inriktning Övriga hantverk: Hantverksteknik 1 - 5 och Material och miljö eller motsvarande kunskaper.

Här kan du läsa om vad motsvarande kunskaper innebär >


Branschorganisation eller motsvarande

Saknas.

Du kanske också gillar

Båtbyggare

Den moderna båtbyggaren är både designer och konstruktör samt en tvärteknisk hantverkare i en och samma person.

Läs mer

Kakelugnsmakare

Kakelugnsmakaren arbetar såväl med nyproduktion som med ned- och uppmontering av gamla kakelugnar.

Läs mer

Skeppstimmerman

Skeppstimmermannen bygger, reparerar och renoverar träbåtar och deras inredning.

Läs mer