Murare

Muraren använder block eller tegel för att mura fasader men kan också arbeta med stuckatur och liknande.

Muraren lägger tegelstenarna eller blocken på varandra och mellan varje sten eller block läggs murbruk som fogar ihop dem. Arbetet görs för hand med hjälp av ändamålsenlig utrustning och verktyg så som murslev, blandare, putsskrapa, rivbräda och smygkäpp.

Förutom väggar arbetar muraren med bland annat skorstenar, öppna spisar och utsmyckningsmurar. Som murare kan du också arbeta med stuckatur, utsmyckningar av gips, exempelvis dekorativa taklister och takrosetter.

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningen till Murare är två år lång och består till 80 procent av praktiskt utövande av yrket på en lärlingsplats. Resterade tid genomförs teoretiska studier relaterade till ditt framtida yrke. Teorin genomförs i skolans fina lokaler på Vasagatan 46 i Stockholm, men går att följa helt på distans. Det innebär att det i praktiken går att genomföra hela utbildningen på annan ort, om du har en lärlingsplats i en annan stad än Stockholm.


Vad krävs för att antas till utbildningen till Murare?

  • En komplett, digital, ansökan där alla behörighetskrav kan styrkas,
  • Grundläggande behörighet, och
  • Särskild behörighet

Här kan du läsa om vad grundläggande behörighet innebär >


Om särskild behörighet

För att anses vara behörig att antas till yrket Murare krävs, utöver grundläggande behörighet:

  1. Lärlingsplats som Murare
    Lärlingsplatsen som Murare hittar du själv. Den ska styrkas genom att du i samband med ansökan skickar in ifyllt avtal om handledning. Avtalet ska signeras av lärlingsplatsen. (Har du svårt att hitta en lärlingsplats rekommenderar vi att du tar kontakt med en branschorganisation eller motsvarande.)

    och

  2. Kunskaper från följande kurser som ingår i Bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning Husbyggnad: Husbyggnadsprocessen och Husbyggnad 1-3 eller motsvarande kunskaper.

Här kan du läsa om vad motsvarande kunskaper innebär >


Branschorganisation eller motsvarande

Mur & Putsföretagen >>

Du kanske också gillar

Kakelugnsmakare

Kakelugnsmakaren arbetar såväl med nyproduktion som med ned- och uppmontering av gamla kakelugnar.

Läs mer

Keramiker

Keramikern är en konsthantverkare som tillverkar konst- och bruksföremål i lera.

Läs mer

Stenhuggare

Stenhuggaren arbetar med att forma grövre stenarbeten som: knott, trädgårdssten, inredning och utomhusmöbler, skulpturer och liknande konstföremål.

Läs mer