Maskmakare

Maskmakaren tillverkar masker för till exempel teater-, film- och TV-produktioner.

Maskmakaren arbetar såväl konstnärligt som hantverksmässigt i en mängd olika material, ofta i lera och papier-maché.

I utbildningen kommer du att utföra arbetsuppgifter inom yrkets olika arbetsområden så som: gjutning, formning, ytbehandling och applicering. Du kommer att utveckla din färdigheter i att använda ändamålsenlig utrustning och verktyg för tillverkning av masker, till exempel: gjutformar, lim- och lödutrustning, kniv och sax.

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningen till Maskmakare är två år lång och består till 80 procent av praktiskt utövande av yrket på en lärlingsplats. Resterade tid genomförs teoretiska studier relaterade till ditt framtida yrke. Teorin genomförs i skolans fina lokaler på Vasagatan 46 i Stockholm, men går att följa helt på distans. Det innebär att det i praktiken går att genomföra hela utbildningen på annan ort, om du har en lärlingsplats i en annan stad än Stockholm.


Vad krävs för att antas till utbildningen till Maskmakare?

  • En komplett, digital, ansökan där alla behörighetskrav kan styrkas,
  • Grundläggande behörighet, och
  • Särskild behörighet

Här kan du läsa om vad grundläggande behörighet innebär >


Om särskild behörighet

För att anses vara behörig att antas till yrket Maskmakare krävs, utöver grundläggande behörighet:

  1. Lärlingsplats som Maskmakare
    Lärlingsplatsen som Maskmakare hittar du själv. Den ska styrkas genom att du i samband med ansökan skickar in ifyllt avtal om handledning. Avtalet ska signeras av lärlingsplatsen. (Har du svårt att hitta en lärlingsplats rekommenderar vi att du tar kontakt med en branschorganisation eller motsvarande.)

    och

  2. Kurser lästa inom vald yrkesinriktning som ingår i Hantverksprogrammet, inriktning Övriga hantverk: Hantverksteknik 1 - 5 och Material och miljö eller motsvarande kunskaper.

Här kan du läsa om vad motsvarande kunskaper innebär >


Branschorganisation eller motsvarande

Svensk Scenkonst >>

Teaterförbundet >>

Du kanske också gillar

Attributmakare

Attributmakaren arbetar med rekvisita för film-, TV- och teaterproduktioner.

Läs mer

Perukmakare

Perukmakaren tillverkar peruker. Huvudsakliga arbetsområden är inom TV, teater och film samt för medicinskt syfte, till exempel för cancerpatienter.

Läs mer