Kopparslagare

Kopparslagaren tillverkar olika sorters bruksföremål och konstföremål i koppar och andra metaller så som: tenn, mässing och silver.

Kopparslagaren arbetar med olika handverktyg och drivningstekniker enligt gammal modell för att få fram rätt struktur på föremålet. För att bli en bra kopparslagare behövs kunskaper om olika metaller och ett estetiskt tänk samt känsla för design.

I utbildningen kommer du att utföra arbetsuppgifter inom kopparslagaryrkets olika arbetsområden så som restaurering och renovering av olika objekt, formgivning, formning, smide, drivning och glödgning. Du kommer att lära dig använda ändamålsenlig utrustning och verktyg för tillverkning så som bocknings- och falsningsmaskiner, olika hammare, bänk sax, plåtsax, sparrhorn, städ, gas- och svetsutrustning.

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningen till Kopparslagare är två år lång och består till 80 procent av praktiskt utövande av yrket på en lärlingsplats. Resterade tid genomförs teoretiska studier relaterade till ditt framtida yrke. Teorin genomförs i skolans fina lokaler på Vasagatan 46 i Stockholm, men går att följa helt på distans. Det innebär att det i praktiken går att genomföra hela utbildningen på annan ort, om du har en lärlingsplats i en annan stad än Stockholm.


Vad krävs för att antas till utbildningen till Kopparslagare?

  • En komplett, digital, ansökan där alla behörighetskrav kan styrkas,
  • Grundläggande behörighet, och
  • Särskild behörighet

Här kan du läsa om vad grundläggande behörighet innebär >


Om särskild behörighet

För att anses vara behörig att antas till yrket Kopparslagare krävs, utöver grundläggande behörighet:

  1. Lärlingsplats som Kopparslagare
    Lärlingsplatsen som Kopparslagare hittar du själv. Den ska styrkas genom att du i samband med ansökan skickar in ifyllt avtal om handledning. Avtalet ska signeras av lärlingsplatsen. (Har du svårt att hitta en lärlingsplats rekommenderar vi att du tar kontakt med en branschorganisation eller motsvarande.)

    och

  2. Kurser lästa inom vald yrkesinriktning som ingår i Hantverksprogrammet, inriktning Övriga hantverk: Hantverksteknik 1 - 5 och Material och miljö eller motsvarande kunskaper.

Här kan du läsa om vad motsvarande kunskaper innebär >


Branschorganisation eller motsvarande

Konsthantverkscentrum >>

Du kanske också gillar

Gjutare – specialisering konstgjutare

Som Gjutare – specialisering konstgjutare kan beställningarna variera allt från att gjuta nya konstverk och göra kopior till att reparera och underhålla gamla verk.

Läs mer

Silversmed

Silversmeden arbetar huvudsakligen med större bruksföremål i olika metaller.

Läs mer