Keramiker

Keramikern är en konsthantverkare som tillverkar konst- och bruksföremål i lera.

I utbildningen till Keramiker får du kunskap om och erfarenhet inom de olika förekommande arbetsområdena inom keramikeryrket. Du fördjupar dig också i att använda ändamålsenlig utrustning och verktyg för tillverkning, exempelvis: drejskivor, brännugnar och handverktyg.

Formning av materialet kan ske med händerna, med verktyg eller i någon form. Exempel på tekniker är: kavling, tumning, ringling, klappning, drejning och gjutning. Efter formning av en produkt behöver materialet härdas, vilket kan innefatta torkning och bränning. När materialet är härdat kan ytbehandling ske, såsom glasering.

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningen till Keramiker är två år lång och består till 80 procent av praktiskt utövande av yrket på en lärlingsplats. Resterade tid genomförs teoretiska studier relaterade till ditt framtida yrke. Teorin genomförs i skolans fina lokaler på Vasagatan 46 i Stockholm, men går att följa helt på distans. Det innebär att det i praktiken går att genomföra hela utbildningen på annan ort, om du har en lärlingsplats i en annan stad än Stockholm.


Vad krävs för att antas till utbildningen till Keramiker?

  • En komplett, digital, ansökan där alla behörighetskrav kan styrkas,
  • Grundläggande behörighet, och
  • Särskild behörighet

Här kan du läsa om vad grundläggande behörighet innebär >


Om särskild behörighet

För att anses vara behörig att antas till yrket Keramiker krävs, utöver grundläggande behörighet:

  1. Lärlingsplats som Keramiker
    Lärlingsplatsen som Keramiker hittar du själv. Den ska styrkas genom att du i samband med ansökan skickar in ifyllt avtal om handledning. Avtalet ska signeras av lärlingsplatsen. (Har du svårt att hitta en lärlingsplats rekommenderar vi att du tar kontakt med en branschorganisation eller motsvarande.)

    och
  2. Kurser lästa inom vald yrkesinriktning som ingår i Hantverksprogrammet, inriktning Övriga hantverk: Hantverksteknik 1 - 5 och Material och miljö eller motsvarande kunskaper.

Här kan du läsa om vad motsvarande kunskaper innebär > 


Branschorganisation eller motsvarande

Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund >>

Keramiklärling med egen verksamhet

Träffa Sofia Tufvasson, keramikerlärling på Hantverksakademin ht 2016 – vt 2018. Sofia driver i dag företaget Tufva design och har sin verksamhet i Stockholmsområdet.

"En jättebra utbildning"

Keramikern Sofia Tufvasson tog farväl till den grafiska branschen och gick den tvååriga lärlingsutbildningen på Hantverksakademin. Nu syns hennes verk i Stockholm, Köpenhamn, New York och Milano. Tidningen Residence har gjort ett reportage om Sofia och hennes arbete.

Du kanske också gillar

Kakelugnsmakare

Kakelugnsmakaren arbetar såväl med nyproduktion som med ned- och uppmontering av gamla kakelugnar.

Läs mer

Krukmakare

Krukmakaren tillverkar krukor och andra föremål av lera.

Läs mer

Murare

Muraren använder block eller tegel för att mura fasader men kan också arbeta med stuckatur och liknande.

Läs mer