Fönsterhantverkare

Fönsterhantverkaren genomför renovering och underhåll av fönster, fönsterbågar, över- och underbleck, beslag och gångjärn.

Som fönsterhantverkare arbetar du med byggnadsvård och använder så miljövänliga metoder och material som möjligt. Ur miljö- och resursaspekter är det i sig en stor fördel att renovera gamla fönster i stället för att slänga och köpa nytt. En fönsterhantverkares arbetsområden omfattar bland annat snickeri, lagning och retuschering av fönster.

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningen till Fönsterhantverkare är två år lång och består till 80 procent av praktiskt utövande av yrket på en lärlingsplats. Resterade tid genomförs teoretiska studier relaterade till ditt framtida yrke. Teorin genomförs i skolans fina lokaler på Vasagatan 46 i Stockholm, men går att följa helt på distans. (Det innebär att det i praktiken går att genomföra hela utbildningen på annan ort, om du har en lärlingsplats i en annan stad än Stockholm.)


Vad krävs för att antas till utbildningen till Fönsterhantverkare?

  • En komplett, digital, ansökan där alla behörighetskrav kan styrkas,
  • Grundläggande behörighet, och
  • Särskild behörighet

Här kan du läsa om vad grundläggande behörighet innebär >

 

Om särskild behörighet

För att anses vara behörig att antas till yrket Fönsterhantverkare krävs, utöver grundläggande behörighet:

  1. Lärlingsplats som Fönsterhantverkare
    Lärlingsplatsen som Fönsterhantverkare hittar du själv. Den ska styrkas genom att du i samband med ansökan skickar in ifyllt avtal om handledning. Avtalet ska signeras av lärlingsplatsen. (Har du svårt att hitta en lärlingsplats rekommenderar vi att du tar kontakt med en branschorganisation eller motsvarande.)

    och

  2. Kurser lästa inom vald yrkesinriktning som ingår i Hantverksprogrammet, inriktning Övriga hantverk: Hantverksteknik 1 - 5 och Material och miljö eller motsvarande kunskaper.

Här kan du läsa om vad motsvarande kunskaper innebär >


Branschorganisation eller motsvarande

Svenska byggnadsvårdsföreningen >>

Sveriges fönsterhantverkare >>

Du kanske också gillar

Finsnickare - specialisering inredning

Finsnickare med specialisering inredning bygger exempelvis platsbyggda bokhyllor, garderober eller hela kök.

Läs mer

Glashantverkare

Glashantverkaren reparerar glasprodukter.

Läs mer

Konstinramare /Rammakare

Konstinramare eller rammakare eller är ett hantverksyrke där du arbetar med att rama in konst.

Läs mer

Metallrestauratör

Metallrestauratören arbetar med att renovera metallföremål och metallinslag.

Läs mer