Emaljerare

Emaljeraren utför sitt hantverk genom att helt eller delvis täcka föremål som vanligen är av metall med emalj av olika färg.

Emalj är en glas- eller glasliknande beläggning som smälts fast på hårt underlag. Man använder en mer eller mindre lättsmält, i de flesta fall ogenomskinlig, vit eller färgad glasmassa, så kallad glasfluss. Glasflussen pulveriseras, fuktas och läggs på med hjälp av pensel eller annat verktyg på ytan som kan vara av exempelvis metall, fajans, porslin eller glas.

Emaljeraren arbetar huvudsakligen med smyckes- och asktillverkning.

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningen till Emaljerare är två år lång och består till 80 procent av praktiskt utövande av yrket på en lärlingsplats. Resterade tid genomförs teoretiska studier relaterade till ditt framtida yrke. Teorin genomförs i skolans fina lokaler på Vasagatan 46 i Stockholm, men går att följa helt på distans. Det innebär att det i praktiken går att genomföra hela utbildningen på annan ort, om du har en lärlingsplats i en annan stad än Stockholm.


Vad krävs för att antas till utbildningen till Emaljerare?

  • En komplett, digital, ansökan där alla behörighetskrav kan styrkas,
  • Grundläggande behörighet, och
  • Särskild behörighet

Här kan du läsa om vad grundläggande behörighet innebär >

 

Om särskild behörighet

För att anses vara behörig att antas till yrket Emaljerare krävs, utöver grundläggande behörighet:

  1. Lärlingsplats som Emaljerare
    Lärlingsplatsen som Emaljerare hittar du själv. Den ska styrkas genom att du i samband med ansökan skickar in ifyllt avtal om handledning. Avtalet ska signeras av lärlingsplatsen. (Har du svårt att hitta en lärlingsplats rekommenderar vi att du tar kontakt med en branschorganisation eller motsvarande.)

    och

  2. Kurser lästa inom vald yrkesinriktning som ingår i Hantverksprogrammet, inriktning Övriga hantverk: Hantverksteknik 1 - 5 och Material och miljö eller motsvarande kunskaper.

Här kan du läsa om vad motsvarande kunskaper innebär >


Branschorganisation eller motsvarande

Saknas.

Du kanske också gillar

Musikinstrumentreparatör

Musikinstrumentreparatören bygger, reparerar och återställer musikinstrument.

Läs mer

Juvelfattare

Juvelfattaren infattar ädelstenar i smycken och konstföremål.

Läs mer

Förgyllare

Förgyllaren lägger guld- och slagmetall på föremål av gips, trä och metall.

Läs mer