Dekormålare

Dekormålaren arbetar med teater och film med såväl kulisser som scenografi.

Konstnärlig talang är en förutsättning för att lyckas i jobbet som dekormålare. Du ska kunna utföra kvalificerat dekormåleri inom restaurering och nyproduktion av möbler, föremål och interiörer och ha djupa kunskaper om yrkets tekniska och etiska förutsättningar.

Restaurering av kyrkor och kulturbyggnader har skapat efterfrågan på äldre målerikunskap. Samtidigt används kunskaperna i nyproduktion av inredningar, inom teater och film samt till utställningar.

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningen till Dekormålare är två år lång och består till 80 procent av praktiskt utövande av yrket på en lärlingsplats. Resterade tid genomförs teoretiska studier relaterade till ditt framtida yrke. Teorin genomförs i skolans fina lokaler på Vasagatan 46 i Stockholm, men går att följa helt på distans. (Det innebär att det i praktiken går att genomföra hela utbildningen på annan ort, om du har en lärlingsplats i en annan stad än Stockholm.)

Vad krävs för att antas till utbildningen till Dekormålare?

 • En komplett, digital, ansökan där alla behörighetskrav kan styrkas,
 • Grundläggande behörighet, och
 • Särskild behörighet

Här kan du läsa om vad grundläggande behörighet innebär >

Om särskild behörighet

För att anses vara behörig att antas till yrket Dekormålare krävs, utöver grundläggande behörighet:

 1. Lärlingsplats som Dekormålare
  Lärlingsplatsen som Dekormålare hittar du själv. Den ska styrkas genom att du i samband med ansökan skickar in ifyllt avtal om handledning. Avtalet ska signeras av lärlingsplatsen. (Har du svårt att hitta en lärlingsplats rekommenderar vi att du tar kontakt med en branschorganisation eller motsvarande.)

  och

 2. Gymnasiekurserna Bild, Bild och form 1b, Form och Bildteori eller motsvarande kunskaper.

  Här kan du läsa om vad motsvarande kunskaper innebär >


Branschorganisation eller motsvarande

Svensk Scenkonst >> 

Teaterförbundet >>

Du kanske också gillar

Dekorationsmålare

Arbetet som dekotrationsmålare är ganska exklusivt och kräver grund som målare samt konstnärliga anlag.

Läs mer

Attributmakare

Attributmakaren arbetar med rekvisita för film-, TV- och teaterproduktioner.

Läs mer