Ciselör

Ciselören arbetar med dekoration och utsmyckning på prydnads- och nyttoföremål av metall.

Ciselering är en teknik att med verktygen hammare och puns åstadkomma reliefutsmyckning i metallen. Vid ciselering åstadkoms nedsänkningar i metallen genom att man hamrar från framsidan. Ciselören arbetar med utsmyckning av företrädesvis vapen och andra grövre metallföremål, dock inte av ädelmetaller.

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningen till Ciselör är två år lång och består till 80 procent av praktiskt utövande av yrket på en lärlingsplats. Resterade tid genomförs teoretiska studier relaterade till ditt framtida yrke. Teorin genomförs i skolans fina lokaler på Vasagatan 46 i Stockholm, men går att följa helt på distans. Det innebär att det i praktiken går att genomföra hela utbildningen på annan ort, om du har en lärlingsplats i en annan stad än Stockholm.


Vad krävs för att antas till utbildningen till Ciselör?

Om särskild behörighet

För att anses vara behörig att antas till yrket Ciselör krävs, utöver grundläggande behörighet:

  1. Lärlingsplats som Ciselör
    Lärlingsplatsen som Ciselör hittar du själv. Den ska styrkas genom att du i samband med ansökan skickar in ifyllt avtal om handledning. Avtalet ska signeras av lärlingsplatsen. (Har du svårt att hitta en lärlingsplats rekommenderar vi att du tar kontakt med en branschorganisation eller motsvarande.)

    och

  2. Kurser lästa inom vald yrkesinriktning som ingår i Hantverksprogrammet, inriktning Övriga hantverk: Hantverksteknik 1 - 5 och Material och miljö eller motsvarande kunskaper.

    Här kan du läsa om vad motsvarande kunskaper innebär > 

Branschorganisation eller motsvarande

Smycken & Klockor >>

Sveriges Guldsmedsmästares Riksförening >>

Du kanske också gillar

Träbildhuggare

Träbildhuggaren skapar vackra dekorationer och föremål i trä.

Läs mer