Charkuterist

Charkuteristen tar över när slaktaren och styckaren gjort sitt jobb och arbetar bland annat med att stoppa korv och tillverka andra charkuterivaror.

Charkuteristen ser till att produkterna får ett tilltalande utseende. Därför har charkuteristen förutom kunskaper om själva varan ett estetiskt, konstnärligt, betraktelsesätt.

Charkuterister kan arbeta vid slakteri, styckningsföretag eller i charkuterifabriker. I arbetet ingår att förbereda och salta olika köttvaror samt att tillverka charkuterivaror, som till exempel leverpastej och blodpudding. Förutom blandade charkvaror kan tillverkningen också gälla: skinka, kassler och hamburgerkött som saltas, röks eller kokas.

Många av arbetsmomenten såsom hackning, malning av råvaror, dosering samt oftast även vid kokning, rökning och ugnsbakning utförs idag maskinellt. Fortfarande är det dock många arbetsmoment som görs för hand, som till exempel att väga upp råvaror för hackning och malning samt att stoppa korv.

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningen till Charkuterist är två år lång och består till 80 procent av praktiskt utövande av yrket på en lärlingsplats. Resterade tid genomförs teoretiska studier relaterade till ditt framtida yrke. Teorin genomförs i skolans fina lokaler på Vasagatan 46 i Stockholm, men går att följa helt på distans. Det innebär att det i praktiken går att genomföra hela utbildningen på annan ort, om du har en lärlingsplats i en annan stad än Stockholm.

Vad krävs för att antas till utbildningen till Charkuterist?


Om särskild behörighet

För att anses vara behörig att antas till yrket Charkuterist krävs, utöver grundläggande behörighet:

  1. Lärlingsplats som Charkuterist
    Lärlingsplatsen som Charkuterist hittar du själv. Den ska styrkas genom att du i samband med ansökan skickar in ifyllt avtal om handledning. Avtalet ska signeras av lärlingsplatsen. (Har du svårt att hitta en lärlingsplats rekommenderar vi att du tar kontakt med en branschorganisation eller motsvarande.)

    och

  2. Kunskaper från följande kurser som ingår i Restaurang- och livsmedelsprogrammets gemensamma ämnen: Hygien, Livsmedel- och näringskunskap 1 och Branschkunskap inom restaurang och livsmedel eller motsvarande kunskaper.

    Har du inte läst på Restaurang- och livsmedelsprogrammet behöver du ha införskaffat förkunskaperna på annat sätt. Du omfattas då av det som benämns motsvarande kunskaper ovan.

    Här kan du läsa om vad motsvarande kunskaper innebär > 


Branschorganisation eller motsvarande

Kött & Charkföretagen >>

Du kanske också gillar

Styckare

En Styckare utgår från slaktkroppar av bl.a. svin, lamm och nöt och styckar fram de olika köttdetaljerna.

Läs mer